37. Wille Rydman (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
37
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

Folkrepubliken Kina använder sin ekonomiska makt för att få ökat inflytande i andra länder, bland annat genom uppköp av företag i framkant och inveteringar i samhällsviktig infrastruktur. Det mest omnämnda exemplet på detta är det så kallat Sidenvägsinitiativet, som sträcker sig ända från Kina till Europa. Kina har även starka intressen i andra delar av världen exempelvis i Afrika och Arktis. Det finns förstås också positiva aspekter av Kinas investeringar i andra länder. Det innebär utveckling och handel, men man måste också vara mycket medveten om det att det innebär att ett auktoritärt land kan få ett mycket stort politiskt inflytande i sådana länder. Det har också visat sig att landet och dess regim har varit mycket villiga att använda sig av detta.

Inom EU har man sedan 2018 arbetat med att stärka informationsutbytet mellan medlemsländerna när det gäller utländska direktinvesteringar. EU har i samband med coronakrisen gått ut med riktlinjer och uppmanat medlemsländerna att använda befintliga regelverk eller att anta ny lagstiftning i länder där det inte finns regelverk.

Den konservativa gruppen välkomnar presidiets betänkande och dess positiva inställning till vårt förslag om att genomföra ett rundabordssamtal angående en gemensam hållning till folkrepubliken Kina. Erfarenhetsutbyte när det gäller påtryckningar samt förhållningssätt och strategier skulle vara mycket nyttigt för oss alla.