380. Edmund Joensen (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
380
Speaker role
Midtergruppen
Date

Tak. Hr. præsident, en af de mest oplagte måder at fremme de nordiske sprog og den nordiske kulturforståelse på er gennem tv. Men det er i dag fortsat svært at tilgå nabolandes tv på grund af geoblokering. Dette bør vi ændre på, så langt flere borgere i Norden kan få øget indblik i og lære af hinandens programmer. Geoblokering er et område, som Midtergruppen har haft fokus på gennem en længere periode. Tilbage i 2017 stillede vi første gang et medlemsforslag om at afskaffe disse blokeringer i Norden. Det helt store benspænd i forhold til afskaffelse af geoblokeringen er ophavsrettighederne bag de enkelte programmer. Dette kan blive svært at ændre på, da de enkelte lande har forskellige nationale regler på området. Vi bør derfor i højere grad fokusere på at reducere geoblokeringen, hvor det kan lade sig gøre, frem for at have i sinde helt at afskaffe dem.

Gennem rapporten "Nordisk tv på tværs af grænser" fra 2019, som var bestilt af Nordisk Ministerråd, og efter et besøg i Nordvision i Udvalget for Kundskab og Kultur er vi blevet klogere på, hvor det er muligt at reducere geoblokeringen. I Midtergruppen synes vi, at vi skal reducere blokeringen, hvor det kan lade sig gøre, da vi i Norden vil få stor glæde af adgang til hinandens programmer. Derfor bør vi gøre en indsats for at fjerne geoblokering, hvor det er muligt. Tak.