400. Linda Modig (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
400
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Jag måste ändå invända mot Hans Wallmarks raljerande om att detta är en evighetsmaskin. Den här tjänsten adderar nordisk nytta och nordiskt mervärde. Vi har under den här sessionen, varje dag, talat om EU-dimensionerna under en rad olika ärenden. Självklart kan vi som är EU-medlemmar driva de frågorna via våra nationella parlament och via våra egna parlamentariker, men det här handlar ju om att kraftsamla den nordiska positionen – som ofta är gemensam. Det är ju det vi har betonat i fyra dagar. Det är därför vi vill göra ett kraftfullt redskap och använda det framgent.

Jag tycker alltså att man ändå måste titta på vad som är den nordiska nyttan och det nordiska mervärdet. Om den konservativa gruppen står still i steget är det fint så, men världen rör på sig. Detta är dynamiskt och utvecklas hela tiden, och att avfärda det efter det här försöket tycker jag är att dra för långtgående slutsatser efter för kort tid. Jag tycker därför att det finns goda argument för att se detta som en möjlighet till nordisk nytta och nordiskt mervärde.