406. Gunilla Carlsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
406
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Herr president! Jag tycker att presidiets talesperson Linda Modig väldigt väl framförde de synpunkter som vi från den socialdemokratiska gruppen också har landat i. Vi ser mycket positivt i att vi har den här EU-funktionen, och utvärderingen visade också att man i de olika utskotten faktiskt använder den även om man gör det lite olika nivåer.

Här finns naturligtvis utvecklingspotential, men vi ser alltmer hur de frågor som ligger på dagordningen på Europanivå faktiskt berör även det nordiska samarbetet. Att vi då inte skulle fortsätta detta arbete tycker vi från den socialdemokratiska gruppen känns väldigt fel. Vi ställer oss därför bakom det förslag som presidiet nu lägger på bordet, det vill säga att funktionen ska förlängas till den 31 december 2023.