414. Linda Modig (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
414
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Aron Emilsson talade länge och väl om Nordisk frihets position, och det är gott. Men jag hörde honom inte besvara frågan om varför vi ska vara med på förhand. Nu tar Aron Emilsson upp ytterligare exempel, och vi talar om ett nordiskt lagråd.

Men låt oss se sanningen i vitögat: Vi är alla till 90 procent berörda av lagstiftning som emanerar från Europeiska unionen, oavsett om vi har valt att vara fullvärdiga medlemmar av unionen eller om vi har valt en EES-lösning. Frågan handlar om i vilket skede vi vill vara med och göra politik. När vill vi göra våra inspel? Bara för att vi inte kan göra ännu större nytta och agera ännu mer kraftfullt är alltså slutsatsen att vi inte ska göra någonting alls i proaktiv samordning! Det tycker jag är en smula uppgiven hållning. Men å andra sidan är Mittengruppen optimister, som ser framåt.