42. Aron Emilsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
42
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Fru president! Det kinesiska inflytandet har ökat betydligt under 2000-talet i Norden. Situationen är oroande, eftersom Kina så tydligt driver just en expansionistisk politik och eftersom landet styrs av just en förtryckande regim, vilket precis nämndes. Detta tillsammans med Kinas stora inflytande i världen, som bygger på en stark ekonomisk tillväxt, kräver naturligtvis att vi tar situationen på allvar. Jag är den första att välkomna nordisk koordinering på området och vill också tacka för ett väldigt gott medlemsförslag.

Den kinesiska expansionistiska politiken syns på många områden. När det gäller det ekonomiska området har Kina köpt upp företag och försöker etablera sig i flera stater genom att också intressera sig för kritisk infrastruktur. Genom detta kan man sedan utöva påtryckningar, och detta har vi berört. När det gäller mänskliga rättigheter agerar Kina också globalt för att undertrycka varje stöd till oppositionella krafter mot landets styrande kommunistparti. Kina agerar på andra staters territorier och förföljer dem som har flytt landet. Man utsätter folkvalda som tar upp frågor som är kritiska till det kinesiska styret för påverkan. Man utsätter journalister och pekar ut dessa för att kränka kinesiska intressen om de skriver artiklar som är kritiska till den kinesiska staten.

I Kina är situationen än värre för minoriteter och för oppositionen som utsätts för internering och indoktrinering av tidigare sällan skådat slag. Den kinesiska politiken sträcker sig numera inte bara mot grannländer och Taiwan, som kontinuerligt utsätts för militära påtryckningar, utan man deltar också i ryska övningar i Östersjön, som vi har sett exempel på.

När man har denna militära strategi, som betonas alltmer globalt och även till vårt närområde, måste vi utforma vår beredskap, både den militära och den diplomatiska, så att den blir förhöjd för den kinesiska expansionen.

Våra grannländer i Baltikum har visat att det går att som liten nation, som Litauen och fler länder, stå upp mot kinesiska påtryckningar. Vi kan också backa upp den rösten och koordinera insatserna med de baltiska vännerna och staterna.

Vi yrkar bifall till förslaget.