43. Sebastian Tynkkynen (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
43
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa presidentti! Kun puhumme tulevista pyöreän pöydän keskusteluista, joissa muodostamme kantaamme ja sitä myötä suhtautumistamme Kiinaan, ja kun tässä ehdotuksessa puhutaan siitä, että kutsutaan keskeisiä kansainvälisiä toimijoita tämmöisten isojen pelurien lisäksi, niin toivoisin, että, myös kansalaisjärjestöpuolta kuultaisiin.

Ei ole kyse pelkästään Hongkongista, vaan Kiinassa elää todella vainottu uiguurikansa. Heitä viedään keskitysleireille, heillä teetetään pakkotyötä, heiltä varastetaan elimiä, heitä jopa tapetaan. Kiinassa on myös vähemmistöjä maan sisällä, joilla ei oikeastaan ole äänivaltaa.

Kun me käymme keskustelua siitä, miten Kiina laajentaa valtaansa maailmalla, niin jos kansainväliset toimijat eivät myös kiinnitä huomiota näihin kohtiin, he jäävät oikeastaan aika yksin.

Meidän pitäisi luoda sitä painetta, joten toivon, että myös näitä vainottuja ryhmiä puolustavia kansalaisjärjestötoimijoita voitaisiin kuulla näissä pyöreän pöydän keskusteluissa, kun muodostamme pohjoismaisella tasolla kantaamme meidän suhtautumisestamme Kiinaan.

 

Skandinavisk översättning

 

Ärade president! Då vi diskuterar kommande rundabordssamtal där vi ska utforma vår ståndpunkt och därmed vårt förhållningssätt till Kina, och då det i detta förslag talas om att bjuda in viktiga internationella aktörer vid sidan av stormakterna, så hoppas jag att också icke-statliga organisationer blir hörda.

Det handlar inte bara om Hongkong, utan i Kina bor också uigurerna, som är utsatta för svårt förtryck. Uigurer förs till koncentrationsläger, utsätts för tvångsarbete eller organhandel eller till och med dödas. Det finns också minoriteter i Kina som egentligen inte har någon rösträtt.

Då vi diskuterar Kinas växande makt i världen så är dessa minoriteter egentligen ganska isolerade, om inte de internationella aktörerna lyfter fram dessa frågor.

Vi borde skapa press på Kina, så jag hoppas att också de icke-statliga organisationer som försvarar dessa förtryckta folkgrupper får delta i rundabordssamtalen då vi på nordisk nivå diskuterar hur vi ska förhålla oss till Kina.