432. Maria Stockhaus (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
432
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Jag sitter i kontrollkommittén, och där har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat den mycket allvarliga kritik som Riksrevisionen riktar mot Nordiska ministerrådets ekonomistyrning. I en tidigare rapport har de skrivit att de ser så stora brister i ekonomistyrningen att de inte kan göra någon bedömning av om räkenskaperna ger en rättvisande bild av ekonomin. Då är det allvar på riktigt. Det har funnits problem med byte av ett ekonomisystem, men detta är inte hela förklaringen. Det handlar också om strukturella och organisatoriska problem, problem som ännu inte är lösta.

Den allra värsta kritiken handlar om hanteringen av projekt. Det går faktiskt inte att beskriva det på något annat sätt än som ett totalt haveri. Dessvärre finns det väldigt få tecken på att problemen med projekten är på väg att lösas. I kontrollkommittén har vi bett om en handlingsplan för att komma till rätta med dem, för detta måste få ett slut. De stora problemen riskerar att undergräva tilltron och förtroendet för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Det är väldigt långt kvar tills vi i denna församling kan känna oss trygga med att ekonomistyrningen fungerar och att de pengar som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet hanterar tas om hand på ett seriöst sätt.

Från Konservativa gruppen förutsätter vi att Nordiska ministerrådet vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen och att man följer utvecklingen noga tills problemen är helt lösta. Från kontrollkommittén kommer vi att fortsätta att följa detta, och vi kommer i våra respektive parlament att ställa frågor till våra ministrar om hur man avser att komma till rätta med problematiken, för nu är det allvar på riktigt.