44. Wille Rydman (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
44
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Fru president! Värderade president, bästa kollegor! Jag är mycket glad över att ett enat presidium ställer sig bakom att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att inleda ett utbyte av information vad gäller stora internationella evenemang som äger rum i auktoritära stater och icke-demokratier eller andra länder där mänskliga rättigheter inte respekteras och försöker att eftersträva en likartad gemensam nordisk hållning. Gemensam nämnare för de tidigare planerade världsmästerskapen i ishockey i Belarus, de planerade olympiska spelen i folkrepubliken Kina och världsmästerskapen i fotboll i Qatar är att de är prestigeevenemang som äger rum i länder där mänskliga rättigheter inte respekteras och där det finns återkommande rapporter om övergrepp och förföljelse.

Utifrån ett medborgarperspektiv ställs i de nordiska länderna, med deras starka traditioner av demokrati och mänskliga rättigheter, ibland krav på ett aktivt ställningstagande vad gäller att som markering avstå från deltagande i olika evenemang. Presidiet anser att förslaget är i linje med Nordiska rådets internationella strategi, som slår fast att Norden alltid ska vara en tydlig röst som står upp för demokratin, rättstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Vidare slår strategin fast att de nordiska regeringarna i ökad grad bör utnyttja de möjligheter som finns i det nordiska samarbetet.

När de nordiska länderna talar tillsammans före möten i internationella forum kan det få stor och ofta avgörande betydelse. Förmöten och koordinering bör vara regel snarare än ett undantag. När Norden uppträder samlat och koordinerat i förbindelse med stora, internationella arrangemang i ett land som bryter mot  människorättigheterna kommer vi att ha större inflytande än om var och en bara uppträder för sig. Därför är presidiets ställningstagande i denna fråga mycket viktigt.