5. Jenis av Rana (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
5
Person
Date

Tak, hr. formand. Kære nordiske kolleger og kære venner. Jeg vil gerne starte med at benytte lejligheden til at takke for invitationen til at deltage i debatten i dag og takke mine finske kolleger for redegørelsen. Færøerne har ikke haft mulighed for at være med i den udenrigspolitiske debat og i N5-udenrigsministersamarbejdet tidligere, men fra i dag ser jeg frem til, at vi vil blive en integreret del af det udenrigspolitiske samarbejde i nordisk regi. Det har i flere år været en prioritet for os.

Som en del af Norden, af Europa og af den demokratiske verden har Færøerne en interesse i at være en aktiv medspiller på den internationale arena, og der er det oplagt at have en tæt dialog med vores nærmeste naboer og venner - de øvrige nordiske lande. Vi ser tegn på, at de geopolitiske dynamikker i vores region, Nordatlanten og Arktis, er under udvikling, ikke mindst fordi klimaet er under pres og den storpolitiske interesse øges. Derfor er det vigtigt, at vi som stærke demokratier står sammen - står sammen i klimakampen, står sammen om at sikre en bæredygtig udvikling og står sammen for at værne om vores fælles værdier og demokrati. Jeg ser frem til at følge debatten i dag og til fremover mere aktivt at kunne få mulighed for at deltage i det udenrigspolitiske samarbejde mellem de nordiske lande. Tak.