50. Wille Rydman (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
50
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

För några minuter sedan talade vi om just den kinesiska aspekten, och presidiet har också tagit ställning i den frågan och försöker förebygga det kinesiska inflytandet, både i Norden och i övriga Europa och i västvärlden överlag.