53. Angelika Bengtsson (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
53
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

I det här förslaget är det informationsutbyte om stora mästerskap som vi ska diskutera. Men jag kan självklart svara på frågan. Frågan om synen på diktatorer är inte så svår. Jag förespråkar demokrati, och jag förutsätter att alla i den här församlingen gör det eftersom vi representerar en sådan. Som jag sa i mitt anförande tycker vi inte att diktatorer ska få anordna stora mästerskap. Det är det som medlemsförslaget ska arbeta emot. Vi bör utbyta erfarenheter och information, inte minst för att se till att vi får mästerskap i demokratiska länder.