56. Annette Lind (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
56
Person
Date

Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere på listen, betragter jeg debatten som afsluttet. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

Dermed går vi nu til afstemning om de fire sager. Vi starter med punkt 3.1 med Betænkning over medlemsforslag om nordisk samarbejde om EU's arktiske strategi.

De medlemmer, som ønsker at støtte betænkningen, skal stemme for ved at trykke på den grønne knap. De medlemmer, som ikke ønsker at støtte betænkningen, skal stemme imod ved at trykke på den røde knap. De medlemmer, der vil afstå fra at stemme, skal trykke på den gule knap. Hvis alle er klar til at stemme, starter jeg afstemningen nu.

Er der flere, der ønsker at afgive deres stemme?

Så betragter jeg afstemningen som afsluttet.

For stemte 71, imod stemte 0, hverken for imod stemte 0. Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Vi går nu videre til afstemning om punkt 3.2, Betænkning over ministerrådsforslag om arkisk samarbejdsprogram 2022-2024.

Jeg ved ikke, om jeg behøver at sige det igen. Grønt er for, rødt er imod, og gult er hverken for eller imod. Er alle klar til at stemme? Afstemningen begynder nu. Værsgo at stemme.

Har alle afgivet deres stemme?

Det er tilfældet, og derfor er afstemningen afsluttet.

For stemte 71, imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Betænkningen er enstemmigt vedtaget.

Vi går nu videre til punkt 3.3, Betænkning over medlemsforslag om nordisk koordinering vedrørende relationer mellem de nordiske lande i forhold til Folkerepublikken Kina.

Det er det samme princip med grønt for, rød imod og gult hverken for eller imod. Er folk klar til at stemme? Så starter jeg afstemningen.

Afstemningen er afsluttet. 

For stemte 70, imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Betænkningen er vedtaget. 

Vi går nu videre til afstemning om punkt 3.4, Betænkning over medlemsforslag vedrørende udveksling af oplysninger om større internationale begivenheder, der finder sted i autoritære stater og ikkedemokratier, samt at forsøge at stræbe efter en fælles nordisk holdning.

Der stemmes efter samme princip. Jeg starter afstemningen nu. 

Er der flere, der ønsker at stemme?

Da det ikke er tilfældet, afslutter jeg afstemningen.

For stemte 71, imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Betænkningen er vedtaget.

Hermed slutter jeg dagsordenes punkt 3 om udenrigspolitik.