59. Gunilla Carlsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
59
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Fru president! Tack för redogörelsen, försvarsminister Trine Bramsen! Även om försvarsfrågorna inte är en del av det officiella samarbetet i Nordiska rådet har de nordiska länderna en lång tradition av att samarbeta tätt ihop på försvarsområdet. Samarbetet inom Nordefco uppfattar jag fungerar bra, och precis som försvarsministern redogjorde för kan vi se ett utökat samarbete inom flera olika områden. 

I dag ser vi stora konsekvenser av klimatförändringarna och därmed ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Norden. Isarna smälter, och de marina farlederna öppnas upp. Intresset för vårt närområde växer därmed från Ryssland och Kina. Vi ser ökade migrationsströmmar och klimatflyktingar när hettan tilltar och delar av vår jord blir obeboelig. 

Jag undrar om försvarsministern här i dag kan redogöra lite för hur man funderar på och diskuterar hur Norden kan hantera dessa olika utmaningar framöver.