60. Heidi Greni (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
60
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

De siste 20 årene har det nordiske forsvarssamarbeidet gått fra nærmest tabu eller ikke-eksisterende til et at de mest dynamiske områdene innen det nordiske samarbeidet. Kanskje har vi i Nordisk råd og Nordisk ministerråd noe å ta lærdom av her. For NORDEFCO-samarbeidet er fleksibelt, det skjer innen ulike konstellasjoner, og det er ikke slik at alle land trenger å være med på alt. En slik fleksibilitet bør vurderes også for vårt arbeid her i Rådet og i Ministerrådet. Jeg er glad for å høre at forsvarssamarbeidet har styrket seg, også gjennom pandemien.

Trusselbildesituasjonen har forandret seg for alle nordiske land. Vi har flere felles trusselutfordringer nå enn vi hadde tidligere. Det har gjort at nordisk forsvarssamarbeid faktisk har blitt et strategisk redskap. Samarbeidet skjer ikke bare for samarbeidets skyld, men det er et viktig redskap for å løse nasjonale problem og oppgaver. Det felles trusselbildet har gjort at vi etter min mening vil ha nytte av en felles risiko- og trusselbildeanalyse. Det overrasker meg derfor at Midtengruppen etterspurte en slik – den gangen gjaldt det kriseberedskap. Så fikk vi svar fra den finske innenriksministeren at en nordisk risikoanalyse ikke kunne anses som merverdi i forhold til de nasjonale analysene som forelå.

Midtengruppen vil på denne bakgrunnen spørre forsvarsministerne om det virkelig er slik at vi ikke kan ha ekstra nytte av en felles nordisk situasjonsbeskrivelse, deriblant en felles risiko- og trusselbildeanalyse for de nordiske landene.