61. Pål Jonson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
61
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru president! Tack för föredragningen, försvarsministern! Det nordiska försvarssamarbetet har utvecklats snabbt under de senaste två åren, och det är i grunden mycket bra. Vi förenas av en djup värdegemenskap när det kommer till synen på mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati, men vi förenas också gällande det faktum att vi står inför gemensamma strategiska utmaningar.

Det finns all anledning att känna oro inför Rysslands låga tröskel till militär våldsanvändning och deras försök att rita om de europeiska gränserna. Det är en realitet att Ryssland har angripit både Ukraina och Georgien, och det måste vi förhålla oss till. Vi kan också känna en oro inför den betydande ryska militära styrkeuppbyggnad som vi har sett över tid, liksom ett rätt aggressivt ryskt övningsmönster i vårt eget närområde – jag påminner om att övningen Zapad 2021 avslutades för mindre än två veckor sedan.

Vid sidan av detta står vi dock även inför en snabbt framväxande flerdimensionell hotbild. I en gråzon mellan den totala freden och det totala kriget ser vi hur främmande makt påverkar oss med metoder som är dolda och möjliga att förneka; det kan vara cyberangrepp, desinformation, propapanda eller utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur. Detta handlar i grunden om att vi måste bygga upp en mycket starkare gemensam motståndskraft, det som kallas resiliens, för att hantera den här flerdimensionella hotbilden. 

Avslutningsvis, fru president, förenas vi av djupa gemensamma intressen på nordisk basis. Vi har ett starkt gemensamt intresse av att vidareutveckla den transatlantiska länken. Att tillgodose en stark amerikansk närvaro i vår del av Europa är viktigt för fred och stabilitet, och vi har ett gemensamt intresse av att se till att det finns ett effektivt EU–Natosamarbete och att EU–Natosamarbetet faktiskt är kompletterande och inte duplicerande mot varandra. Precis som anfördes tidigare är den konservativa gruppen också djupt enig om att det skulle vara till fördel om alla nordiska länder var medlemmar av Nato för att vi ska se en stark nordisk röst inom försvarsalliansen.