63. Pål Jonson (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
63
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru president! Att jag och Christian Juhl har olika uppfattningar i den här frågan är nog ingen hemlighet; jag talar ju i egenskap av talesperson för den konservativa gruppen. 

Med det sagt delar jag uppfattningen att det förebyggande arbetet också är viktigt, Christian Juhl. Det ena utesluter inte det andra. Däremot tycker jag inte att det finns skäl att kritisera vare sig Nato eller USA för deras agerande, utan jag tycker att det har varit proportionerligt och rimligt. Det har varit bra för vår säkerhet att Nato till exempel har ökat den militiära närvaron i de baltiska länderna.

Sedan är jag också enig med Christian Juhl om att vi måste ta klimathotet på högsta allvar. Det handlar naturligtvis om att detta kommer att generera fler konflikter, och jag konstaterar att både EU och Nato i dag pratar om risken för att klimatet kan generera fler konflikter i framtiden. Vi behöver naturligtvis både göra ett förebyggande arbete där och se till att vi har samsyn gällande hur detta hanteras – inte minst inom ramen för nationella överenskommelser, givetvis.