80. Anna Hallberg (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
80
Person
Date

Hur ska vi säkerställa att det inte händer igen, frågade Oskar Sameland. Det är precis det vi måste göra. Krisen har gjort att vi har kommit varandra mycket närmare, genom dialog mellan de nordiska regeringarna. Vi vill dra lärdomar av krisen, men vi måste också, som vi hörde tidigare, se till att bygga upp tilliten igen.

Ett svar är också att vi måste tydliggöra samarbetsministrarnas roll i de nordiska regeringarna. Vi måste också se till att vi har en dialog som hela tiden tar hänsyn till gränsmedborgarna och som visar att vi förstår deras vardag. Det handlar bland annat om att vi, även om vi kanske måste stänga gränser – hoppas inte, men möjligen kan det hända igen i framtiden –ska ha en dialog innan och informera varandra. Vi behöver också se till att vi i respektive regering har det nordiska perspektivet i alla frågor som berör ett annat nordiskt land.

Det är många lärdomar som vi nu har dragit av krisen. Vi – alla nordiska regeringar och samarbetsministrar – ska ha största fokus på att återuppbygga tilliten igen.