82. Anna Hallberg (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
82
Person
Date

President! Jag känner mig trygg i att de nordiska regeringarna fattar beslut med stor försiktighet och kanske till och med stor vånda när det gäller att stänga gränserna. Vi är alla länder som har en öppen syn på flöden av människor och varor och även när det gäller handel. Vi är öppna ekonomier, och vi är öppna länder.

Vi har tagit beslut – Sverige har gjort det, Danmark har gjort det och Norge och Finland har gjort det – om att stänga gränsen av olika orsaker. Det är mycket smärtsamt för ett nordiskt land att göra detta, framför allt mellan de nordiska länderna. Det är med stor aktsamhet som dessa beslut tas, och i normalfallet behöver de omprövas var sjätte månad. Jag vill understryka att detta är svårt.

Jag kan självfallet inte kommentera den danska regeringens gränsrestriktioner mot Tyskland, men jag kan säga att jag är övertygad om att det är mycket svåra beslut för varje regering som fattas under noggrant övervägande.