87. Annette Holmberg-Jansson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
87
Date

President! Som nordisk samarbetsminister boende i en gränsregion kan jag mycket väl understöda det som har sagts här i dag, om det problematiska att bo där och leva där mitt under en pandemi. Det här är någonting som vi förstås har diskuterat väldigt mycket, och jag har känt att det har varit en väldig fördel för samarbetsministrarna att faktiskt ha personer som bor i en gränsregion som kan problematisera och sätta fingret på det som har varit problem.

Frågan har ställts här: Vad gör vi för att det här inte ska hända igen?. Jag tycker att den coronakonferens som kommer att ordnas i slutet av den här månaden på Färöarna är ett gott exempel på hur vi kan jobba vidare med den här frågan. Där är det meningen att det ska delas upp i ”Vad är det som har hänt?”, diskussioner kring det, ”Vad gör vi nu?” och ”Hur ser vi till att det här inte händer i framtiden?” och "Vad finns det för strategier?". För det vi behöver göra i det nordiska samhället vi bor i, att tilltron från våra medborgare, är att vi undviker in i det längsta att stänga gränser i en kris. Det tror jag alla här är överens om. Jag såg snabbt på den rapport som presenterades i dag att Åland ligger i topp när det gäller tron på det nordiska samarbetet, men vi ligger i botten utav allas resultat när det gäller tiden under pandemin. Och jag tror, som boende på en ö, med Finland och Sverige på var sida, att det här beror på att vi helt plötsligt måste ta fram vårt pass när vi skulle åka mellan Sverige och Finland. Någonting jag aldrig har gjort i hela mitt liv tidigare, och det är så starkt. Åland som är 0,5 procent av Finlands befolkning står för 15 procent av pendlingen inom Finland. Det säger ganska mycket om vilket resande folk vi är. Jag tackar för att jag fick möjligheten att ge mitt perspektiv.