88. Anders Eriksson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
88
Speaker role
Midtergruppen
Date

Bästa nordiska vänner! Det står på första raden i den här meningen. Den meningen som vi upprepar hela tiden: ”Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region år 2030.” Minister Hallberg sade det samma också i början av sitt anförande. Jag vill påminna om att det är enbart 9 år till det, och 9 år går väldigt snabbt. De flesta talare som talat här är ju överens om att vi inte har hanterat pandemin på bästa sätt, och jag är troligtvis inte den enda politikern inom det nordiska som fått väldigt mycket kritik för att vi har varit för handlingsförlamade, om jag säger så. Men jag ska återkomma till det i andra sammanhang, hur det är att bo i en gränsregion, som Åland är. I det här skedet vill jag helt kort kommentera den här rapporten som jag tycker är bra, och jag tycker den är förtjänstfull. Det är ju så att att målsättningen att vara världens mest integrerade region ju har satts på otroligt hårda prov under coronakrisen, när man inte ens har kunnat passera en nordisk gräns på ett normalt sätt. Så jag har full förståelse för att man i gränshinderarbetet har varit tvungna att prioritera de coronarelaterade störningarna. Och om jag kommer ihåg rätt så tror jag det var 116 nya gränsproblem som dök upp på grund av coronan och man lyckades lösa 60 stycken av dem.

Jag tycker också det är bra att man haft ett oberoende institut att utvärdera gränshinderarbetet, Oxford Recerach AB har gjort det. Och jag tycker det är bra att att de ger ett gott betyg för för hur arbetet har gjorts. Det är välorganiserat, det är välskött, men man pekar också på utrymme för förbättringar, och där vill jag för mitt vidkommande understryka att när man pekar på att man måste stärka Gränshinderrådets näringsperspektiv så håller jag helt och hållet med. Det är enormt viktigt, speciellt för gränsregionerna. Tack för ordet.