89. Lulu Ranne (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
89
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Herra puheenjohtaja! Pohjoismaisen yhteistyön perimmäinen tarkoitus on turvata kaikille hyvä, turvallinen ja sujuva arki. Siitähän tässä perimmäisesti on kyse: mahdollistaa sitä joustavaa työntekoa, yrittämistä, opiskelua, yhteistyötä ja avunantoa yli rajojen.

Rajojen tulee kuitenkin aina suojella kansalaisiaan turvallisuus- ja terveysuhilta, niin kuin olemme koronan aikana saaneet huomata, ja rajojen takana uhkaa myös hallitsematon maahanmuuton seuraava aalto. 

Jokainen maa on suojellut pandemian aikana omia kansalaisiaan, turvallisuutta ja terveyttä omin tavoin. Meillä ei ole ollut yhteisiä linjauksia, määräyksiä tai lakien tulkintaa.

Me olemme varmaan kaikki siitä yhtä mieltä, että jatkossa meidän on oltava yhdessä paremmin varautuneita kriisien iskiessä. Tarvitaan niitä yhteisiä strategioita ja työkaluja, tiiviimpää yhteistyötä.

Luottamuksen palauttaminen, joka on täällä ollut monessa puheenvuorossa esillä, tapahtuu parhaiten konkreettisin toimin, ja rajaestetyö on sitä parhaimmillaan. Sillä poistetaan nimenomaan esteitä sen hyvän, sujuvan ja turvallisen arjen tieltä. Meillä on jo raja-aluekomiteat, meillä on rajaestetyöryhmä, meillä on rajaesteneuvosto, ja nyt näitä täytyy uudistaa.

Me olemme jo tämän vuoden alusta kehittäneet operatiivisella tasolla tätä rajaestetyötä, ja sitä tehostamme varmasti jatkossa kovastikin. Me olemme päättäneet keskittyä rajaestetyössä erityisesti työmarkkinoihin ja digitalisaatioon. Tarvitsemme enemmän konkretiaa ja vähemmän byrokratiaa, turvallisen ja sujuvan arjen hyväksi enemmän tekoja, joille saadaan myös pääministerien tuki.

 

Skandinavisk översättning

Herr ordförande! Det grundläggande syftet med det nordiska samarbetet är att garantera en bra, trygg och smidig vardag för alla. Det är ju som det handlar om i grunden: att möjliggöra arbete, företagsamhet, studier, samarbete och ömsesidigt bistånd.

Gränserna ska dock alltid skydda medborgarna mot säkerhetshot och hälsorisker, vilket vi har märkt under coronapandemin, och bakom våra gränser hotar nästa våg av okontrollerad invandring. 

Under pandemin har varje land på sitt eget sätt skyddat sina medborgare, deras säkerhet och hälsa. Vi har inte haft några gemensamma riktlinjer, föreskrifter eller tolkningar av lagar.

Vi är säkert alla överens om att vi i fortsättningen måste vara bättre förberedda tillsammans då kriser inträffar. Det behövs gemensamma strategier och verktyg, ett fördjupat samarbete.

Att återställa förtroendet, vilket har lyfts fram i flera inlägg, sker bäst genom konkreta åtgärder, och gränshinderarbetet är ett ypperligt exempel på detta. Det undanröjer hinder för en bra, smidig och trygg vardag. Vi har gränskommittéerna, vi har gränshindergruppen, vi har Gränshinderrådet, men de måste nu reformeras.

Vi har sedan början av detta år utvecklat gränshinderarbetet på operativ nivå och kommer säkert att effektivera det ytterligare i framtiden. Vi har beslutat att i gränshinderarbetet fokusera särskilt på arbetsmarknaden och digitaliseringen. Vi behöver mer konkretisering och mindre byråkrati och fler handlingar till förmån för en trygg och smidig vardag, med statsministrarnas stöd