92. Mikko Kinnunen (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
92
Speaker role
Midtergruppen
Date

Hyvä presidentti, ministerit, ystävät! Nyt on aika katsoa koronan yli eteenpäin. Meillä on pula monen alan työntekijöistä, ja se on kasvun este.

Ammattipätevyyksien hyväksymisessä on vielä paljon tehtävää. Tuntemani opettaja muutti Suomesta Ruotsiin. Pätevyys ei kelvannut. Syyksi osoittautui, että ei ollut näyttöä uimataidon todistuksessa. Lisäksi opintoihin kuulunut yksittäinen kurssi ei ollut riittävän laaja. Esteet ja hidasteet voivat olla mitättömän pieniä. Kyseinen opettaja sai lopulta pätevyytensä. Siitäkin piti maksaa.

Rajaesteitä tulisi poistaa työllistymisen ja toiseen maahan muuttamisen tieltä. Kysynkin teiltä yhteistyöministereiltä: miten saisimme kaikki Pohjoismaat hyväksymään toistensa tutkinnot sujuvammin ja poistettua turhat maksut pätevyyden hakemisessa?

 

Skandinavisk översättning

 

Bästa president, ministrar, vänner! Nu är det dags att blicka bortom coronapandemin. Många branscher lider brist på arbetskraft, och det är ett hinder för tillväxt.

Mycket återstår att göra när det gäller att godkänna yrkeskvalifikationer. En lärare som jag känner flyttade från Finland till Sverige. Hen fick inte sin behörighet godkänd. Orsaken var att ett simkunnighetsintyg saknades. Dessutom var en av kurserna som ingick i studierna inte tillräckligt omfattande. Hindren i fråga kan vara obetydligt små. Läraren i fråga fick slutligen sin behörighet. Men hen måste betala en avgift.

Vi borde undanröja gränshinder för att arbeta i eller flytta till ett annat land. Därför frågar jag er, samarbetsministrar: Hur ska vi få alla nordiska länder att godkänna examina ömsesidigt och mer flexibelt och slopa onödiga avgifter för ansökan om behörighet?