93. Thomas Blomqvist (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
93
Date

President, om det passar så skulle jag kort kommentera det som Nordiska rådets president Bertel Haarder här lyfte fram: Förhandlingarna som vi har haft, som har varit långa och intensiva, goda sådana, utmynnade i ett bra resultat. Jag ville bara säga att jag tror det är viktigt att vi nu när vi pratar om samarbetsministrarnas verksamhet, Nordiska ministerrådets verksamhet, ska se det som en helhet. Vi har gränshinderarbetet som det har redogjorts för här, vi har budgetarbetet som vi snart kommer till, och så har vi den här biten som jag nyss redogjorde för. Förutom att vi försöker hantera pandemin just nu och samtidigt lära oss av den och bli bättre på kommande kriser har vi en budgetdiskussion. Vi har beredskapsamarbetet under lupp, vi försöker hitta vägar framåt där, försörjningsberedskap och så vidare, och inte minst naturligtvis gränshinderfrågorna.

Sitten tähän kysymykseen, minkä tässä edustaja Kinnunen nosti. Tämä sinänsä todella tärkeä ja aiheellinen kysymys ei ole ollut yhteistyöministereiden pöydällä, mutta kannustan kyllä kollegoita miettimään tätä asiaa, koska tämä vaikuttaa työllistymiseen, ja se on omalta osaltaan myös rajaeste. Mutta me emme ole käsitelleet sitä, eikä se ole meidän pöydällämme.

Ledamot Kinnunen lyfte upp frågan om yrkeskompetens och yrkesbehörighet i de nordiska länderna. Det är en viktig fråga som vi behöver fokusera på, men den är inte på samarbetsministrarnas bord. Jag uppmuntrar sektorministrarna att ta sig an den här frågan och är glad för att den lyfts upp här vid  Nordiska rådets session.