94. Kjell-Arne Ottosson (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
94
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Som ordförande i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur vill jag börja med att tacka Thomas Blomqvist för budgetkompromissen. Den gör att vi i alla fall får andrum i ett år, så får vi se vad som händer härefter.

När jag var uppe i talarstolen tidigare ställde jag en fråga som jag inte fick svar på, och därför väljer jag att ställa den nu igen. Våra samarbetsministrar jobbar på bra, men som jag nämnde står kanske inte samarbetsministrarna högst i rang; det är väl tyvärr bara att inse. Vi har i alla fall noterat under pandemin att vi måste ha utrikesministrar, statsministrar och så vidare på banan för att det faktiskt ska hända någonting.

Har ni gemensamt en strategi för att lyfta de här frågorna och ge dem det värde och det allvar som de faktiskt är värda? De här frågorna är jätteviktiga för många. Hur jobbar ni för att de ska tas på stort allvar bland era ministerkollegor?