95. Thomas Blomqvist (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
95
Date

Ministerkollegan Anna Hallberg från Sverige berörde den här problematiken tidigare. Och det är naturligtvis så att vi i våra egna regeringar måste jobba på bästa möjliga sätt för att lyfta upp de nordiska frågorna. Jag kan inte ta ställning till hur mina danska eller norska kollegor gör det eller hur man ska göra det, men det är naturligtvis en relevant frågeställning. Jag skulle närma mig den här saken från det hållet att vi samarbetsministrar behöver diskutera, och det har vi gjort. Jag tycker att vi har ett jättebra diskussionsklimat för att lyfta frågor som vi tycker är relevanta och viktiga, också sådana som vi inte kan lösa tillsammans i ministerrådet utan som vi behöver föra hem till våra egna regeringar och där jobba med. Hur vi lyckas med den här saken är sedan en annan sak.

Jag har personligen erfarenhet av att vara ansvarig minister för två tvärsektoriella områden, nämligen nordiskt samarbete och jämställdhet, och jag kan öppet och ärligt säga att det är inte så enkelt att lyckas involvera alla ministerkollegor hur god vilja de än har. Så är det åtminstone i Finlands regering, och jag litar på att det är så i alla regeringar.

Det är ändå en utmaning att få det tvärsektoriella samarbetet att fungera. Det är en mycket relevant fråga. Jag har inget patentsvar, men vi utbyter erfarenheter i samarbetsministerkretsen och försöker lära av varandra och på det sättet föra de viktiga nordiska frågorna vidare i våra egna regeringar..