96. Jorodd Asphjell (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
96
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Først vil jeg takke for redegjørelsen og ikke minst for det møtet presidiet hadde sammen med samarbeidsministrene tidligere i dag. Det var et veldig viktig møte. Jeg vil også takke Bertel Haarder og Annette Lind, som har framforhandlet det budsjettet som vi skal ta stilling til senere. Det er et veldig viktig grunnlag. Om vi ikke er fornøyd, er det i hvert fall en riktig vei å gå.

Under koronapandemien, som har vart siden mars 2020, har det nordiske samarbeidet blitt satt kraftig tilbake. Det vil være svært viktig at vi klarer å ta igjen det tapte, og hvordan vi skal gjøre det, det må vi finne ut av sammen. Den sosialdemokratiske gruppen støtter Nordisk ministerråds Visjon 2030 om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region og støtter at visjonen krever tydelige prioriteringer og omprioriteringer. Men samtidig vil det være behov for friske midler, for å nå de ambisiøse målene som samarbeidsministrene her har satt.

Vi må erkjenne at våre samfunn har blitt forandret som følge av covid-19, og at det fortsatt vil være store bekymringer rundt utviklingen nasjonalt og globalt. Det handler om bevegelsesfrihet og grensehinder-spørsmål, som vil dukke opp i tiden framover også. Pandemiens negative konsekvenser har vært store for det nordiske samarbeidet og krever en bedre balanse, mer tanke og fordeling av midler i de ulike sektorområdene. Særlig to grupper har merket koronaen spesielt. Det er de unge, og det er kulturlivet, som har vært sterkt plaget av dette, og som vi må ta et tak for. Vi skal ha et grønt skifte, men vi skal også ha de unge og kulturlivet med oss i det å finne løsninger for en bærekraftig framtid. Kultur- og språksamarbeid i Norden er selve limet i det nordiske samarbeidet, og det gjør at vi kan samarbeide effektivt på alle områder.

Vi skal sikre og må ha det slik at det nordiske samarbeidet gir mest mulig nordisk utbytte. Sammen er vi sterke, skriver Finland i sitt formannskapsprogram. Vi skal løse alle utfordringer i fellesskap, og da må Nordisk ministerråd og Nordisk råd bli mye bedre til å lytte til hverandre og til å samarbeide. Det er ikke dere og vi, det er vi i fellesskap som må løse disse utfordringene.