99. Thomas Blomqvist (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
99
Date

Herr president! Jag tackar för min del och å kollegornas vägnar för en bra diskussion.

Jag ville komplettera gällande yrkeskompetensen, som herr Kinnunen tog upptidigare. Jag fick mig berättat att det finns på MRU:s agenda. Det är en prioriterad fråga. Vi hoppas, tror och vill att den ska gå framåt. Det är en viktig fråga.

När det gäller rörelsefriheten håller jag naturligtvis med alla som har talat här. Anne Jensdotters tal var starkt, bra, berörande och tankeväckande på många sätt. Jag vill ändå säga att målsättningen i det nordiska samarbetet ska vara att vi ska hålla fast vid den juvel vi har, nämligen den fria rörligheten och passfriheten, som var det första konkreta steget i det nordiska samarbetet. Det är det vi vill ha.

Men när jag säger detta vet vi också att vi under denna pandemi har ansett oss vara tvungna att fatta beslut som hindrar och minskar rörligheten. Det har inte varit okej att flyga, och det har inte varit okej att gå på krogen. Krogen har varit stängd. Det har inte varit okej att gå på bio, på teater eller på konsert. Det har inte varit okej att resa över gränserna. Det som vi nu behöver göra och gör är att utvärdera och fundera på om alla åtgärder har varit befogade: Har de varit rättdimensionerade? Kan vi göra på ett annat sätt i en motsvarande kris någon annan gång? Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att sätta in det här i ett större perspektiv. Det gäller inte enbart gränsfrågan, men naturligtvis är det en fråga som stiger högt i ett nordiskt sammanhang, för den är så oerhört viktig för det nordiska samarbetet och samhörigheten.