Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.
Valokuvaaja
Yadid Levy
Sinun on tärkeää tietää, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Asia vaikuttaa moniin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi. Ota selvää sosiaaliturvaan liittyvistä asioista aina, kun muutat Pohjoismaasta toiseen tai alat työskennellä toisessa Pohjoismaassa.

Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, sinuun sovelletaan kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • työttömyysvakuutus
  • eläke
  • sairauspäiväraha
  • lapsilisä
  • terveyspalvelut
  • vanhempainpäiväraha
  • korvaus työtapaturmasta.

Sinun on tärkeää tietää, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Se vaikuttaa muun muassa siihen, missä maassa olet vakuutettu työttömyyden varalta ja mistä maasta voit saada perhe-etuuksia.

Tietyissä tilanteissa on syytä olla erityisen tarkkana siitä, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos muutat ulkomaille, jos asut yhdessä maassa ja työskentelet toisessa tai jos työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa.

Sinun ja työnantajasi tulee maksaa sosiaaliturvamaksut yleensä siihen maahan, jonka sosiaaliturvaan sinä kuulut. Pohjoismaiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten se tapahtuu. Jos työskentelet kahdessa maassa, toisessa maassa sijaitseva työnantaja voi olla velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksua toiseen maahan.

Sosiaaliturvan piiriin kuulumista koskevat säännöt kattavat kaikki EU- ja Eta-maat sekä Sveitsin, Färsaaret ja Grönlannin. 

Tässä artikkelissa käsitellään vain muutamia esimerkkejä. Siksi sinun on tärkeää ottaa yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin kaikissa niissä maissa, joissa joko asut, työskentelet, opiskelet, harjoitat yrittäjätoimintaa tai joista saat julkisia etuuksia. Tarkista viranomaisilta, että sosiaaliturvaasi liittyvät asiat ovat kunnossa.

Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Jos et ole töissä, kuulut pääsääntöisesti asuinmaasi sosiaaliturvaan. Monissa tilanteissa on kuitenkin syytä olla erityisen tarkkana. Aihetta valppauteen on etenkin silloin, jos alat työskennellä toisessa maassa, jos muutat ulkomaille tai jos elämäntilanteesi muuttuu.

Alta voit lukea, miten tietyt tilanteet vaikuttavat sosiaaliturvaan. Lista ei ole tyhjentävä, ja kuhunkin konkreettiseen tilanteeseen liittyy aina monia asiaan vaikuttavia tekijöitä. Ota siksi aina yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja kysy lisätietoja.

Mitä ”työpaikka” tarkoittaa?

Ilmauksilla ”työpaikka” ja ”työskentelee” tarkoitetaan sitä maata, jossa henkilö tosiasiallisesti työskentelee.

Mitä ”asuminen” tarkoittaa?

Sosiaaliturvaviranomaisten mukaan henkilö asuu maassa, jossa hän tavanomaisesti oleskelee. Väestötietojärjestelmän mukaisen kotiosoitteesi ohella viranomaiset ottavat huomioon esimerkiksi sen, missä oleskelet, millainen asuntotilanne sinulla on ja missä perheesi oleskelee.

Jos asut ja työskentelet samassa maassa

Jos asut siinä maassa, jossa työskentelet, kuulut kyseisen maan sosiaaliturvaan. Poikkeuksena tästä on lähetetty työntekijä, joka on hakenut lähtömaan sosiaaliturvaviranomaisilta lupaa kuulua työkomennuksensa ajan lähtömaan sosiaaliturvaan.

Jos asut yhdessä maassa ja työskentelet toisessa

Jos asut yhdessä maassa mutta teet työtä yksinomaan toisessa maassa, kuulut työskentelymaan sosiaaliturvaan. Poikkeuksena tästä on lähetetty työntekijä, joka on hakenut sosiaaliturvaviranomaisilta lupaa kuulua asuinmaansa sosiaaliturvaan.

Jos työskentelet kahdessa eri maassa

Jos työskentelet kahdessa eri maassa ja asut näistä toisessa, kuulut asuinmaan sosiaaliturvaan, mikäli teet vähintään 25 % työstä asuinmaassasi. Jos teet alle 25 % työstä asuinmaassasi, työnantajasi tai tämän kotipaikka ratkaisee, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. 
 

Jos olet virkasuhteessa ja olet palkansaaja ja/tai toimit yrittäjänä yhdessä tai useammassa maassa, sinuun sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jonka piiriin työnantajanasi toimiva virasto kuuluu.

Jos teet etätöitä ulkomaiselle työnantajalle

Jos työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa mutta teet vähintään 25 % työstä asuinmaastasi käsin, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan.

Pohjoismaiden viranomaiset ovat koronapandemian aikana kehottaneet työnantajia määräämään työntekijöitään etätöihin. Jos työskentelet jossain muussa Pohjoismaassa kuin asuinmaassasi, sinuun saatetaan tällaisessa tilanteessa soveltaa erityisiä sääntöjä siitä, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Jos olet epävarma siitä, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut, ota yhteyttä asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaiseen.

Jos olet freelancer, sijainen tai kulttuurityöntekijä

Jos työskentelet vuokratyövoimayrityksen palveluksessa tai työskentelet saman tai usean eri työnantajan palveluksessa eri maissa, sinun on tärkeää selvittää asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisilta, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan.

Jos työskentelet lentoliikenteessä (lentohenkilökunta)

Jos työskentelet yksinomaan lentäjänä tai matkustamohenkilökunnan jäsenenä matkustaja- tai kuljetuslentokoneessa, kuulut yleensä sen maan sosiaaliturvaan, jossa kotiasemasi sijaitsee.

Jos työskentelet aluksella

Jos olet palkansaaja tai yrittäjä ja työskentelet aluksella, kuulut yleensä sen maan sosiaaliturvaan, jonka lippua alus käyttää. 

Jos olet palkansaaja ja asut siinä maassa, joka on palkkasi maksavan yrityksen kotipaikka, kuulut kuitenkin yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan.

Jos olet yrittäjä

Jos olet yrittäjä ja yli 25 % yrittäjätoiminnastasi tapahtuu asuinmaassasi, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan. 

Jos harjoitat yrittäjätoimintaa useassa eri maassa ja alle 25 % yrittäjätoiminnastasi tapahtuu asuinmaassasi, kuulut sen maan sosiaaliturvaan, jossa harjoitat yrittäjätoimintaasi ensisijaisesti.

Jos olet opiskelija

Jos olet opiskelija, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan. Tietyissä tilanteissa kuulut kuitenkin opintotukea maksavan maan sosiaaliturvaan. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan.

Jos asut yhdessä Pohjoismaassa ja saat vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä toisesta maasta

Jos saat vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä yksinomaan toisesta Pohjoismaasta, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan.

Jos asut yhdessä maassa ja saat muita työskentelyyn perustuvia etuuksia toisesta maasta

Jos saat esimerkiksi työttömyyspäivärahaa tai vanhempainpäivärahaa jostain muusta kuin asuinmaastasi, kuulut yleensä etuutta maksavan maan sosiaaliturvaan. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, minkä maan lainsäädäntöä sinuun sovelletaan.

Perheet

Jos pariskunnan osapuolet kuuluvat kahden eri maan sosiaaliturvaan ja heillä joko on lapsia tai he odottavat lasta, heihin sovelletaan lapsilisää ja vanhempainpäivärahaa koskevia erityissääntöjä.

Jos olet epävarma siitä, mitä sääntöjä sovelletaan sinun tilanteessasi, ota yhteyttä asuin- ja työskentelymaidesi sosiaaliturvaviranomaisiin.

Mistä saat lisätietoja?

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.