Lapset

Täältä saat tietoa muun muassa päivähoidosta, koulusta ja perhe-etuuksista.

Finansiel støtte til friplads i Færøerne

Tuki päivähoitomaksuihin Färsaarilla

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne

Adoptiovanhempien oikeudet Färsaarilla

Graviditet og fødsel på Færøerne

Raskaus ja synnytys Färsaarilla

Færøske barselsdagpenge

Färsaarten vanhempainetuudet

Færøske familieydelser

Färsaarten perhe-etuudet

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.