Tietoa Info Pohjola -neuvontapalvelusta

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu kaikille, jotka muuttavat, opiskelevat, työskentelevät tai suunnittelevat yrityksen perustamista Pohjoismaissa. Info Pohjola toimii kaikissa viidessä Pohjoismaassa ja Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Tietoa kaikista Pohjoismaista

Pohjoismailla on yhteiset työmarkkinat, ja maat ovat solmineet muitakin yhteispohjoismaisia sopimuksia muun muassa sosiaaliturvan ja koulutusmahdollisuuksien saralla. Info Pohjolan tärkeimpänä tehtävänä on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia liikkua vapaasti Pohjoismaasta toiseen. Tähän pyrimme jakamalla tietoa muun muassa muuttoa, pendelöintiä ja opiskelua koskevista pohjoismaisista säännöksistä. Info Pohjolan verkkosivuilla kerrotaan yleisesti eri Pohjoismaiden säännöksistä ja viranomaiskontakteista sekä neuvotaan, kenen puoleen voit kääntyä, jos olet muuttoaikeissa tai haluat opiskella, työskennellä tai perustaa yrityksen toisessa Pohjoismaassa. 

Jos et löydä sivuiltamme vastauksia kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, voit ottaa meihin yhteyttä kysymyslomakkeella tai olla yhteydessä Info Pohjolan paikallistoimistoihin. Kerromme myös, mistä saat lisätietoa Pohjoismaiden tukijärjestelmistä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä ylipäätään. Info Pohjolan sivuilla annetaan tietoa suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, islanniksi ja englanniksi. Voit ottaa meihin yhteyttä jollakin näistä kielistä tai fääriksi tai grönlanniksi.

Tavoitteena rajaesteiden poistaminen

Info Pohjolan tärkeänä tehtävänä on kartoittaa ongelmia ja rajaesteitä, joita yksityishenkilöt ja pienyritykset kohtaavat liikkuessaan Pohjoismaiden välisten rajojen yli. Info Pohjola hyödyntää muun muassa yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston kanssa tietoa, jota se saa yksityishenkilöiltä Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä. Tavoitteena on tuoda ongelmat ja ratkaisuehdotukset asioita käsittelevien poliitikkojen ja virkamiesten tietoon.

Info Pohjola pyrkii kiinnittämään huomiota epäselviin säännöksiin, tiedonvälityksen puutteisiin ja Pohjoismaiden kansallisten säännöstöjen välisiin aukkoihin. Info Pohjola kerää tietoa Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä ja tuo keräämänsä tiedon kansalaisten ja viranomaisten ulottuville Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestetietokantaan.

Tiedotamme rajaesteistä myös Pohjoismaiden poliitikoille ja viranomaisille ja olemme siten osa virallista pohjoismaista rajaesteyhteistyötä.

Organisaatio

Info Pohjolalla on projektinjohtaja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. 

Info Pohjola kuuluu suoraan pohjoismaisten yhteistyöministereiden vastuualueeseen. Organisatorisesti kuulumme Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston (KOMM) alaisuuteen.

Färsaarten Info Pohjola -toimistoa hallinnoi Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö.

Grönlannin Info Pohjola -toimistoa hallinnoi Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA).

Ruotsin Info Pohjola -toimistoa hallinnoi Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio.

Kaikkien muiden Info Pohjola -toimistojen hallinnoinnista vastaavat Norden-yhdistykset.

Neuvontapalvelu, ei viranomainen

Info Pohjola ei toimi asiamiehenä, lakiasioiden hoitajana tai asioita käsittelevänä virkailijana. Se ei avusta kysyjiä asioissa, jotka edellyttävät nimen tai henkilötunnuksen käyttämistä. Info Pohjolan projektinjohtajat eivät voi toimia kysyjän edustajana viranomaisiin päin. Kysyjille annetaan tietoa yksinomaan yleiseltä pohjalta.

Tiedotustapahtumat

Info Pohjola järjestää erilaisia tiedotustapahtumia, joiden tavoitteena on kiinnittää huomiota Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen, tiedottaa Pohjoismaiden säännöksistä ja tuoda yhteen eri maiden toimijoita. Tiedotustapahtumia järjestetään kaikissa maissa ja usein yhteistyössä muiden maiden Info Pohjola -toimistojen tai muiden toimijoiden kanssa. Kohdeyleisön kirjo on laaja: tavallisista pohjoismaalaisista aina kansallisten viranomaisten edustajiin, poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Info Pohjolan yhteistyökumppaneita ovat alan muut neuvontapalvelut, SOLVIT, rajaesteneuvosto, Pohjoismaiden suurlähetystöt, Eures, kansalliset viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt, etujärjestöt ja monet muut toimijat.

Toivottavasti löydät vastaukset kysymyksiisi näiltä sivuilta!