Färsaarten vanhempainetuudet

Færøske barselsdagpenge
Tässä artikkelissa kerrotaan Färsaarten vanhempainvapaata ja vanhempainrahaa koskevista säännöistä.

Oletko oikeutettu vanhempainvapaaseen raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä?

Naispuolinen palkansaaja on Färsaarilla oikeutettu neljän viikon mittaiseen vanhempainvapaaseen ennen lapsen laskettua syntymäaikaa ja 42 viikon mittaiseen vanhempainvapaaseen lapsen synnyttyä. Jos odottava äiti joutuu sairauslomalle, hänellä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle aikaisintaan 13 viikkoa ennen laskettua aikaa. 

 

Lapsen isällä on yleensä oikeus neljän viikon vanhempainvapaaseen. Tämän lisäksi hän voi käyttää korkeintaan 28 viikkoa lapsen äidille kuuluvista vanhempainvapaaviikoista. 

Kummankin vanhemman on pidettävä vanhempainvapaansa lapsen syntymää seuraavien 52 viikon kuluessa, ja he voivat olla vanhempainvapaalla yhtä aikaa neljä viikkoa.

 

Adoption yhteydessä kumpikin vanhempi on oikeutettu neljän viikon vanhempainvapaaseen ennen lapsen saapumista perheeseen ja korkeintaan 56 viikon mittaiseen vanhempainvapaaseen lapsen saavuttua. 

 

Äidin on ilmoitettava työnantajalleen kahdeksan viikon kuluessa lapsen syntymästä, milloin hän aikoo palata töihin. Isän (toisen vanhemman) on viimeistään neljä viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa ilmoitettava työnantajalleen, milloin hän aikoo pitää vanhempainvapaata. Samat aikarajat koskevat myös adoptiota.

 

 

Oletko oikeutettu vanhempainrahaan vanhempainvapaan yhteydessä?

Vanhempainrahan edellytyksenä on, että

• asut vakinaisesti Färsaarilla ja olet siellä verovelvollinen

• olet fyysisesti yhdessä lapsesi kanssa koko sen ajan, jolta saat vanhempainrahaa.

 

Vanhempainrahaa maksetaan raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä. Äiti voi saada vanhempainrahaa kaikkiaan 42 viikon ajan lapsen syntymää seuraavien 46 viikon aikana. Isällä on oikeus neljään vanhempainrahaviikkoon lapsen syntymää seuraavien 46 viikon aikana. Tämän neljän viikon isyysvapaan isä voi pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Viimeiset 28 viikkoa vanhemmat voivat jakaa keskenään. He eivät kuitenkaan voi olla vanhempainvapaalla ja saada vanhempainrahaa yhtä aikaa. 

 

Vanhempainvapaalaissa todetaan myös seuraavaa:

Kaksosten tai monikkolasten vanhemmat saavat mainittujen 28 vanhempainvapaaviikon lisäksi neljä ylimääräistä viikkoa, jotka he voivat jakaa keskenään.

Jos lapsi tai lapset syntyvät ennen 32:tta raskausviikkoa, vanhemmat saavat 28 vanhempainviikon lisäksi kahdeksan ylimääräistä viikkoa, jotka he voivat jakaa keskenään.

Vanhempainrahaan oikeuttavalla vanhempainvapaalla on oltava yhtäjaksoisesti vähintään viikon ajan.

Jos olet palkansaaja

Palkansaaja (henkilö, jolla on ennakonpidätyksen alaista tuloa) voi olla joko palkallisella tai palkattomalla vanhempainvapaalla. Työsopimuksesta ja työnantajasta riippuu, saako hän vanhempainvapaa-ajan palkkaa. Palkkaa maksetaan toisinaan koko vanhempainvapaan ajalta, toisinaan vain tietyiltä vanhempainvapaaviikoilta. Toisinaan vanhempainvapaa on palkatonta.

Jos et saa palkkaa koko vanhempainvapaa-ajalta, sinun tulee hakea vanhempainrahaa Färsaarten vanhempainrahajärjestelmästä (Barsilsskipanin).

Jos olet yrittäjä

Jos olet yrittäjä, voit ottaa vakuutuksen, jonka turvin voit saada vanhempainrahaa Barsilsskipanin-järjestelmästä.

Vanhempainrahan saamisen edellytykset ovat seuraavat:

• Asut vakinaisesti Färsaarilla.

• Saat tuloa yritystoiminnastasi Färsaarilla – joko yksin tai yhdessä muiden kanssa.

• Yritystoiminta on pääasiallinen tulonlähteesi.

Jos olet opiskelija

Opintotukea ei lasketa ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksi. Opiskelija ei siten voi saada vanhempainrahaa ollessaan vanhempainvapaalla. Opiskelijana olet oikeutettu Färsaarten opintotukirahastosta (Studni) maksettavaan vanhempainetuuteen. 

Muissa Pohjoismaissa opintotuki on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Jos muutat Färsaarille jostain toisesta Pohjoismaasta ja opintotukeasi käytetään laskelman pohjana, et voi jatkossa saada enää tätä etuutta, koska se luokitellaan tässä tapauksessa ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksi. Opintotuki on Färsaarilla verotonta tuloa.

 

Lisätietoja opiskelijoiden vanhempainvapaasta antaa Färsaarten opintotukirahasto Studni.

Jos olet työtön

Jos olet työtön, työnantajaksesi katsotaan Färsaarten työttömyysvakuutus (ALS) ja työttömyyspäivärahan maksu jatkuu myös vanhempainvapaalla.

Lisätietoja työttömän vanhempainvapaasta antaa työttömyysvakuutusviranomainen ALS.

Jos olet vastavalmistunut

Jos olet välittömästi ennen vanhempainvapaalle jäämistäsi ollut työmarkkinoilla alle 12 kuukautta, vanhempainraha määräytyy kyseisen alle vuoden mittaisen ajanjakson perusteella.

Vastavalmistuneeksi lasketaan henkilö, joka on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

• suorittanut tutkinnon ja siirtynyt työelämään

• suorittanut tutkinnon ja ilmoittautunut työttömäksi Färsaarten työttömyysvakuutusjärjestelmään (ALS)

• ensimmäistä kertaa työmarkkinoilla.

 

Tällöin vanhempainrahan laskentaperusteena käytetään työmarkkinoilla viettämiesi kuukausien keskiansioita. 

Jos ehdit ennen vanhempainvapaasi alkamista olla työmarkkinoilla esimerkiksi neljä kuukautta, vanhempainraha määräytyy viimeksi kuluneiden neljän kuukauden keskiansioiden pohjalta (eikä siis viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskiansioiden pohjalta).

Miten haet vanhempainrahaa? 

Vanhempainrahaa haetaan Färsaarten vanhempainrahajärjestelmästä (Barsilsskipanin). Hakemuksesi käsitellään vanhempainvapaan alkaessa. Vanhempainrahahakemus tulee toimittaa Barsilsskipaniniin vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Jos hakemus ei tule perille määräaikaan mennessä, menetät oikeutesi vanhempainrahaan.

 

Miten vanhempainraha maksetaan?

Vanhempainraha määräytyy vanhempainvapaata edeltävien 12 kuukauden keskiansioiden perusteella. Vanhempainrahan katto on kuitenkin 25 000 kruunua. Voit siis saada vanhempainrahaa korkeintaan 25 000 kruunua kuukaudessa, vaikka keskimääräiset kuukausiansiosi olisivat olleet tätä suuremmat.

 

Palkansaajalle kertyy Färsaarilla eläkettä myös vanhempainvapaa-ajalta.

 

Entä jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai ollessasi vanhempainvapaalla?

 

Voitko saada färsaarelaista vanhempainrahaa, jos muutat Färsaarille ennen vanhempainvapaan alkamista?

Jos muutat Färsaarille jostain toisesta Pohjoismaasta, voit hakea vanhempainrahaa Färsaarten vanhempainrahajärjestelmästä. Vanhempainrahalaskelmaa varten sinun tulee toimittaa Barsilsskipaniniin palkkatiedot vanhempainvapaata edeltävien 12 kuukauden ajalta.

Jos olet Färsaarille muutettuasi edelleen oikeutettu toisesta Pohjoismaasta maksettavaan päivärahaan tai muuhun ansiotulon menetystä korvaavan etuuteen, et voi saada samanaikaisesti vanhempainrahaa Barsilsskipaninista.

Sinun tulee toimittaa Barsilsskipaniniin entisen asuinkuntasi myöntämä todistus siitä, että et ole oikeutettu kyseisestä maasta maksettavaan vanhempainrahaan.

 

Voitko siirtää färsaarelaisen vanhempainrahasi toiseen Pohjoismaahan, jos muutat sinne vanhempainvapaan alettua? 

Jos muutat Färsaarilta toiseen Pohjoismaahan vanhempainrahan myöntämisen jälkeen, färsaarelaisen vanhempainrahan maksu jatkuu myös uudessa asuinmaassasi. Jos muutat Pohjoismaiden ulkopuolelle, färsaarelaisen vanhempainrahan maksu lakkaa.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan, sinuun sovelletaan pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta, jonka nojalla vanhempainrahastasi ei välttämättä pidätetä veroa Färsaarilla vaan asuinmaassasi. Toimita tällöin Färsaarten veroviranomaiselle (TAKS) mahdollisimman pian uuden asuinmaasi ilmoitus asiasta. 

 

Mistä saat lisätietoja? 

Lisätietoja Färsaarten vanhempainvapaajärjestelmästä antaa Barsilsskipanin.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.