Energiantutkimuksen pohjoismaisten lippulaivahankkeiden haku

08.12.14 | Uutinen
Högspänning
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) on julkistanut pohjoismaisia lippulaivahankkeita koskevien esiehdotusten haun, jonka määräaika päättyy 19. helmikuuta 2015. Ehdotuspyyntö, jonka kokonaisbudjetti on 80 miljoonaa Norjan kruunua, on suurin ja tärkein Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toteutettava energiantutkimuksen yhteispohjoismainen rahoitusohjelma tulevien neljän vuoden aikana.

Kunnianhimoiset ja merkittävät pohjoismaiset hankkeet

Tämän 80 miljoonan Norjan kruunun ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea kolmesta viiteen pohjoismaista lippulaivahanketta, joiden pituus voi olla korkeintaan neljä vuotta. Kunnianhimoisissa ja merkittävissä hankkeissa keskitytään monialaisiin tieteidenvälisiin tutkimuskysymyksiin pohjoismaisesta näkökulmasta ja niillä edistetään kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hankkeilla mahdollistetaan tiivis ja tehokas yhteistyö pohjoismaisten tutkimusympäristöjen välillä, kansainvälistä tasoa oleva energia-alan tutkimus- ja kehitystoiminta ja poliittisesti merkityksellisten tutkimustulosten tuottaminen. Ehdotuspyynnön teema-alue kattaa kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeät energiatekniikat ja -järjestelmät. Ehdotuksissa tulisi huomioida vuosia 2015–2018 koskeva Pohjoismaisen energiantutkimuksen strategia, jossa viitoitetaan Pohjoismaiden edessä olevia haastealueita.

Kaksivaiheinen haku

Pohjoismaisia tutkimusympäristöjä pyydetään toimittamaan lyhyet esiehdotukset 19. helmikuuta 2015 mennessä. Hyväksyttyjen esiehdotusten toimittajilta pyydetään varsinaiset ehdotukset maaliskuussa 2015. Pohjoismaisissa lippulaivahankkeissa tulee keskittyä pohjoismaisen lisäarvon sekä poliittisesti merkityksellisten tulosten ja järjestelmänäkökulman luomiseen. Vaikka tutkimuslaitosten tulee johtaa pohjoismaisia lippulaivahankkeita, on erittäin suositeltavaa saada mukaan alan teollisuutta edustavia vaikutusvaltaisia kumppaneita tutkimustoiminnan merkityksen ja vaikutuksen lisäämiseksi. Julkista sektoria ja kansalaisjärjestöjä edustavien kumppaneiden osallistuminen on myös suositeltavaa silloin, kun sitä pidetään tarpeellisena. Hankkeessa tulee olla osallistujia kolmesta tai useammasta Pohjoismaasta. Hankkeisiin on suositeltavaa ottaa tarvittaessa osallistujia myös Baltian maista ja Luoteis-Venäjältä. Aikataulu 8. joulukuuta 2014 Lippulaivahankkeita koskevien esiehdotusten haku alkaa 15. tammikuuta 2015 Webinaarimuotoinen infotilaisuus (ilmoittautuminen ehdotuspyynnön verkkosivuston kautta) 19. helmikuuta 2015 Esiehdotusten toimittamisen määräaika umpeutuu klo 15.00 (CET) 23. maaliskuuta 2015 Hyväksytyn esiehdotuksen toimittajilta pyydetään varsinaista ehdotusta

Rahoituksen hakeminen

Yleistietoa Pohjoismaisista lippulaivahankkeista  mukaan lukien hakukriteerit ja tietoa hakemisesta

Lue myös Pohjoismaisen energiantutkimuksen strategia NER Strategy 2015-2018 ennen hakemuksen lähettämistä. Lisätietoa Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ) on ehdotuspyynnön verkkosivustossa