Valiokunta: Ekologisempia tekstiilejä tuottajavastuun avulla

07.02.24 | Uutinen
Utskottet för ett hållbart Norden håller möte i Stockholm februari 2024.
Photographer
Sarah Andersson/Norden.org

Kestävä Pohjola -valiokunta kokoontui Ruotsin valtiopäivillä tiistaina.

Pohjoismaiden hallitusten tulisi laatia tekstiilien tuottajavastuuta koskevat yhteispohjoismaiset periaatteet. Tätä ehdottaa Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta. Valiokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti tiistaisessa kokouksessaan Tukholmassa.

Tuottajavastuun käyttöönoton tärkeänä tavoitteena on vähentää Pohjoismaissa kulutettavia suuria vaate- ja tekstiilimääriä. 

Muoti- ja tekstiiliteollisuus on yksi maailman saastuttavimmista teollisuudenaloista. Alan osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 8–10 prosenttia, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston analyysin mukaan Pohjoismaiden kansalaisten tekstiilien kulutus on suurempaa kuin keskimääräinen globaali kulutus.

Kestävä Pohjola -valiokunnan ehdotus on linjassa EU:n tavoitteiden kanssa. Tuottajavastuuta koskevien periaatteiden odotetaan nimittäin muuttuvan pakollisiksi kaikissa EU- ja Eta-maissa. 

Pohjoismaat ovat jo vuosia keskittyneet tekstiilialan kestävän kehityksen edistämiseen, ja ehdotuksen avulla valiokunta haluaa Pohjolan säilyttävän edelläkävijäasemansa.

– Jos saamme sovittua tekstiilituottajia koskevista yhteisistä periaatteista, voimme luoda paremmat edellytykset tekstiilien kiertotaloudelle Pohjoismaissa. Se vähentäisi ympäristön kokonaiskuormitusta ja tukisi samalla vastuullista laatutekstiilien tuotantoa alueellamme, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Tove Elise Madland.

Paremmat ehdot ekologisille materiaaleille

Valiokunta haluaa luoda ehdotuksellaan muun muassa paremmat ehdot ekologisesti kestäville tekstiililaaduille, kuten Pohjoismaissa tuotetulle villalle ja nahalle, ja heikommat ehdot kevyille, muovipohjaisille kuiduille, kuten nailonille, polyesterille ja akryylille.

Tekstiiliteollisuuden nopea kasvu perustuu ennen kaikkea tekokuituihin, joiden osuus globaalista kuitutuotannosta on kasvanut YK:n mukaan alle 20 prosentista 62 prosenttiin kuluneiden 20 vuoden aikana.

Varmistaa oikeudenmukaisen kilpailun

Ehdotuksen tavoitteena on niin ikään varmistaa, että Pohjoismaiden pienillä markkinoilla voisi yhdessä olla suurempi rooli tekstiilialan kestävyyssiirtymän edistämisessä.

Tuottajavastuuseen tulisi sisällyttää verkkokaupasta ostettavien vaatteiden yksityistuonti, jotta pohjoismaisella tekstiilituotannolla olisi oikeudenmukaisemmat kilpailuedellytykset. Ehdotuksella halutaan myös helpottaa ongelmia, jotka liittyvät EU:n ulkopuolelle matalan tulotason maihin vietävään tekstiilijätteeseen.

Ehdotus siirtyy nyt käsiteltäväksi 8.–9. huhtikuuta järjestettävään teemaistuntoon, jossa siihen ottaa kantaa koko Pohjoismaiden neuvosto. Jos ehdotus hyväksytään, siitä tulee Pohjoismaiden hallituksille kohdistettu suositus.

Ehdotuksen teki alun perin Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä.