Pohjoismaiden arktinen yhteistyö tärkeämpää kuin koskaan

26.01.24 | Uutinen
Nordiskt samarbete er viktigare enn någonsin. Här är generalsekreterare Karen Ellemann på Svalbard.

Nordiska Ministerrådet

Photographer
Nordiska Ministerrådet

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Arktisen alueen kestävä kehitys ja pohjoisen väestö ovat keskiössä, kun tutkijat, päättäjät ja elinkeinoelämän toimijat kokoontuvat vuotuiseen Arctic Frontiers -konferenssiin Norjan Tromssaan 29. tammikuuta–1. helmikuuta. Arktisiin näkökulmiin keskittyvä vuoropuhelu on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Ilmastonmuutoksen ja vallitsevan turvallisuustilanteen vuoksi maailman huomio kohdistuu yhä enemmän Pohjolaan. Rajat ylittävää yhteistyötä on siksi tiivistettävä pohjoisen yhteiskuntien ja asukkaiden suojelemiseksi. 

Pohjoismaat ovat kiinteä osa arktista aluetta, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Arktisen neuvoston yhteistyöllä on samat yleistavoitteet: kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, merialueiden kestävä hoito, resilienssi ja varautuminen. 

Meidän on luotava kriisinkestäviä yhteiskuntia, jotka kykenevät kohtaamaan useita haasteita aina kriiseistä ja luonnonkatastrofeista ilmastovaikutuksiin sekä kansalaisoikeuksiin ja demokratiaan kohdistuviin hyökkäyksiin.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann

Haastavista ajoista huolimatta Pohjoismaat haluavat yhdessä varmistaa sen, että arktisen alueen yhteistyöilmapiiriä hallitsee yhä dialogi. 

– Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo yli 50 vuoden ajan taannut ihmistenväliset kohtaamiset lukuisten aloitteidemme kautta. Investoimme verkostoihin, tietoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ja investoinnit ovat edellytys sille, että Pohjolassa voidaan elää vauraissa ja vahvoissa demokratioissa. Tätä ei voi eikä saa pitää selviönä, joten pohjoismaisen yhteistyön nauttima vahva tuki on samalla välttämättömyys, Karen Ellemann sanoo.

Energiayhteistyön syventämistä

Elämme maailmassa, jossa turvallisuus ja energiapolitiikka nivoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa, ja samalla kasvaa energiayhteistyön merkitys. Pohjoismainen energiantutkimus on pohjoismainen laitos, joka tekee energiayhteistyötä ja yhteistä energiantutkimusta ja haluaa edistää tätä syvällistä yhteistyötä.

– Arktisella alueella ja muulla Pohjolalla on hyvät edellytykset vahvistaa energiaturvallisuutta ja varmistaa samalla energiansaanti, joka on kestävää ja kansalaisten kannalta taloudellisesti oikeudenmukaista. Samalla tuetaan visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena, sanoo Pohjoismaisen energiantutkimuksen johtaja Klaus Skytte.

– Käsillä on kuitenkin kolmoishaaste, kun energiaturvallisuus, energianhinnat ja kestävä kehitys kulkevat eri suuntiin, hän lisää.

Tutkimushanke nuorten äänen vahvistamiseksi

Arktinen alue lämpenee lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin, ja vaikutukset ulottuvat kauas alueen rajojen ulkopuolelle. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo merkittävästi arktisiin ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen, mutta myös Arktiksen paikallisyhteisöihin ja alkuperäiskansoihin.

Ennen kaikkea se vaikuttaa alueen nuoriin sekä heidän elämäänsä ja tulevaisuudennäkymiinsä. 

Nordregio-tutkimuslaitos korostaa Young Voices from the Arctic -hankkeessaan tarvetta vahvistaa nuorten ääntä. Samalla kaivataan lisätutkimuksia nuorten osallistumismahdollisuuksista, jotta ilmastonmuutoksen ja mannerjään sulamisen vaikutukset voitaisiin kohdata nykyistä paremmin.

– Grönlannin nuoret tasapainottelevat perinteiden ja nykyelämän välillä ja suhtautuvat ilmastovaikutusten tuomiin haasteisiin toivon ja epätoivon sekaisin tuntein. He ovat ylpeitä kulttuuristaan ja kyenneet muuntamaan häpeän itseilmaisuksi, mikä vahvistaa heidän sitoutumistaan omaan identiteettiin ja perintöön, sanoo Nordregion vanhempi tutkija Leneisja Jungsberg.

Rahoitusta yritysten vihreille ratkaisuille

Pohjoismaista ja niiden arktisilta alueilta tulee paljon innovatiivisia vihreitä ratkaisuja, toteaa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon investointiasiantuntija Anne Mette Guerrero.

Nefco pyrkii vauhdittamaan vihreää siirtymää rahoittamalla pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja, joita voidaan skaalata kansainvälisillä markkinoilla. 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä.

– Tavoitteenamme on kasvattaa rahoittamiemme pohjoismaisten yritysten määrää ja tukea siten niiden kasvua, kilpailukykyä ja vihreää siirtymää etenkin toimialoilla, joilla Pohjoismaat voivat tarjota ydinosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja.