Pohjoismaiden ministerineuvoston uudet yhteistyöohjelmat julkiselle lausuntokierrokselle

26.03.24 | Uutinen
Nordic flag
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut uudet yhteistyöohjelmat visiokaudelle 2025–2030. Tulevia ohjelmia on nyt mahdollista kommentoida. Yhteistyöohjelmat korvaavat nykyisen nelivuotisen toimintasuunnitelman, joka päättyy vuoden 2024 lopussa. Julkinen lausuntokierros on avoinna 26.3.–26.4.

Yhteistyöohjelmissa kuvataan kunkin ministerineuvoston tulevan kuusivuotiskauden poliittiset painopistealueet ja tavoitteet, jotka ohjaavat niiden työtä Visio 2030:n saavuttamiseksi. Kaikki 14 ministerineuvostoa ovat helmikuuhun 2024 mennessä hyväksyneet lopulliset luonnokset yhteistyöohjelmiksi.

Yhteistyöohjelmia laadittaessa keskiössä on ollut kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä muiden keskeisten toimijoiden osallistaminen prosessiin. Pohjoismaiden neuvosto eli parlamentaarinen pohjoismainen yhteistyö ja kansalaisyhteiskuntaverkosto Nordic Civ ovat osallistuneet työhön tiiviisti ja tehneet yhteistyöohjelmiin kirjallisia ehdotuksia. Tämä on arvokasta palautetta, joka on otettu huomioon yhteistyöohjelmien luonnoksia laadittaessa.

Nyt kaikilla Pohjolasta kiinnostuneilla on mahdollisuus lukea ohjelmat ja antaa niistä palautetta täyttämällä ja lähettämällä Pohjoismaisen yhteistyön sivustossa olevalla lomakkeella.

Visio 2030

Pohjolan visiona on olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö palvelee tätä tavoitetta. Pohjoismaiden ministerineuvosto keskittyy työssään vuoteen 2030 asti seuraaviin kolmeen strategiseen painopistealueeseen vision saavuttamiseksi:

  • Vihreä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.
  • Kilpailukykyinen Pohjola – Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.
  • Sosiaalisesti kestävä Pohjola  – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.