Etsitään kriisi-innovaatioita yhdessä

06.04.20 | Uutinen
woman holding laboratory appratus
Valokuvaaja
Unsplash.com
Koronakriisin selättäminen vaatii uusia ja innovatiivisia digiratkaisuja. Pohjoismaiden ministerineuvosto on perustanut uuden verkkosivuston, jossa viranomaiset ja digiyrittäjät voivat löytää toisensa ja esitellä kriisitilanteeseen liittyviä teknisiä innovaatioita Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Koronaviruspandemia on luonut monenlaisia sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita, jotka vaikuttavat kansalaisten ja yhteiskuntien arkeen kaikkialla maailmassa. Hallitukset taas ovat ryhtyneet hyvin tiukkoihin toimiin haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteiskuntien reagointi on tehnyt vaikutuksen Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriin Paula Lehtomäkeen.

”Kollektiivisella tasolla on nähtävissä huomattava voimainponnistus, jossa kansalaisjärjestöt, yritykset, koulut ja julkiset toimijat etsivät uusia ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin paikallisiin ja globaaleihin haasteisiin”, Lehtomäki sanoo.

Uusia haasteita

Yhteiskunnan eri sektoreilla ja osissa ilmenee valtavasti uusia haasteita:

  • Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on pannut terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn koetukselle.
  • Ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä on pyydetty eristäytymään koteihinsa ja pysyttelemään erossa muista ihmisistä, mikä vaikeuttaa fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpitoa.
  • Tilanne on johtanut koulujen ja yliopistojen sulkemiseen Pohjolassa ja siirtänyt koulutusta verkkoon.
  • Suuri osa työvoimasta on siirtynyt etätöihin ja etsii nyt uusia yhteistyö- ja viestintätapoja.
  • Yrityksillä on tarvetta löytää uusia keinoja harjoittaa liiketoimintaa ja luoda liikevaihtoa.
  • Monet ovat menettäneet työnsä ja ovat siksi hyvin epävarmassa ja suojattomassa tilanteessa.

Kannustamme kaikkia jakamaan aloitteitaan ja etsimään kumppaneita koronaviruksen torjumiseen sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Etsitään kriisi-innovaatioita yhdessä!

Paula Lehtomäki

Yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi

Digitekniikkaa hyödyntävillä aloitteilla voidaan vastata näihin haasteisiin hyvin tehokkaasti Pohjolassa ja Baltiassa. Aloitteiden tarjoamat ratkaisut auttavat tiivistämään alueen keskinäisiä suhteisia sekä vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja vuorovaikutusta.

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkistaa yhdessä GovTech-yrityksiä rahoittavan PUBLICin kanssa vuorovaikutteisen NordicBaltic.tech-sivuston, joka osallistaa ja yhdistää alueen innovaatioympäristöjä:

  • Uusi maksuton verkkosivusto esittelee innovatiivisia digiratkaisuja Pohjoismaista ja Baltian maista.
  • Fokus on tiedon jakamisessa sekä yksityisen ja julkisen sektorin innovaattoreiden välisessä yhteistyössä.
  • Sivustolle lisätään säännöllisesti selkeää ja saavutettavissa olevaa sisältöä, joka on suunnattu virkamiehille, innovaattoreille ja kansalaisille.

NordicBaltic.tech tunnistaa ja esittelee nousevia tekniikka-aloitteita, joilla pyritään vastaamaan koronaviruksen luomiin haasteisiin sekä helpottamaan sidosryhmien osallistumista maakohtaisesti ja maiden välillä.

”Kannustamme kaikkia jakamaan aloitteitaan ja etsimään kumppaneita koronaviruksen torjumiseen alueellisesti ja kansainvälisesti. Etsitään kriisi-innovaatioita yhdessä!” Lehtomäki sanoo.