La oss bruke innovasjon for å løse krisen sammen!

06.04.20 | Nyhet
woman holding laboratory appratus
Fotograf
Unsplash.com
Nye og innovative digitale løsninger trengs for å takle koronakrisen. Nordisk ministerråd har tatt initiativ til en ny plattform der statlige organisasjoner og digitale entreprenører kan finne hverandre og presentere teknologiske initiativer på tvers av den nordisk-baltiske regionen, som en respons på de nye omstendighetene.

Utbruddet av Covid-19 har fått mange sosiale og økonomiske konsekvenser som påvirker hverdagen for folk og samfunn rundt i verden. Regjeringer har innført strenge tiltak for å møte disse utfordringene. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er imponert over hvordan samfunnene har respondert.

“Som en kollektiv reaksjon ser vi at sivilsamfunn, bedrifter, skoler og offentlige organer finner nye løsninger for å møte de lokale og globale utfordringene som forårsakes av Covid-19”, sier Lehtomäki.

Nye utfordringer

En stor mengde nye utfordringer oppstår i ulike deler av samfunnet:

  • Covid-19 legger press på helsevesenets kapasitet.
  • Eldre og andre personer i risikogruppen blir bedt om å isolere seg hjemme og holde seg unna andre mennesker, noe som er en belastning for både den fysiske og mentale helsen.
  • Skoler og universiteter i hele Norden har måttet stenge, og undervisningen foregår på nettet.
  • En stor andel av arbeidsstyrken jobber hjemmefra og må finne nye måter å samarbeide og kommunisere på.
  • Firmaer må finne nye måter å drive forretninger og skape omsetning på.
  • Mange ansatte har mistet jobben og befinner seg i en usikker og sårbar situasjon.

Vi oppfordrer alle til å dele initiativer og finne relevante partnere for å bekjempe Covid-19 regionalt og globalt. La oss bruke innovasjon får å løse krisen sammen.

Paula Lehtomäki

Samarbeid for å løse problemer

Initiativer som tar i bruk digital teknologi, er svært effektive instrumenter for å møte disse utfordringene i Norden og Baltikum. De gir løsninger som ikke bare knytter regionen tettere sammen, men som også legger til rette for sterkere partnerskap og samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

 

Med lanseringen av nettstedet NordicBaltic.tech tilbyr Nordisk ministerråd i partnerskap med GovTech-ventureselskapet PUBLIC en interaktiv plattform som skal engasjere innovative miljøer i hele regionen og sette dem i kontakt med hverandre.  

  • Det nye nettstedet er gratis tilgjengelig og vil vise fram innovative digitale løsninger fra Norden og Baltikum.
  • Fokus på kunnskapsdeling og samarbeid mellom innovatører i offentlig og privat sektor.
  • Tydelig og tilgjengelig innhold rettet mot tjenestemenn, innovatører og borgere vil jevnlig bli lagt ut.

Plattformen identifiserer og viser fram teknologiske initiativer som svarer på utfordringer Covid-19 har ført med seg, og legger til rette for at interessenter i hvert enkelt land og på tvers av grensene kan engasjere seg.

“Vi oppfordrer alle til å dele initiativer og finne relevante partnere for å bekjempe Covid-19 regionalt og globalt. La oss bruke innovasjon for å løse krisen sammen!” sier Lehtomäki.