Vi löser krisen tillsammans med hjälp av innovation!

06.04.20 | Nyhet
woman holding laboratory appratus
Fotograf
Unsplash.com
Vi behöver nya och innovativa digitala lösningar för att tackla coronakrisen. Nordiska ministerrådet har lanserat en ny plattform där statliga organisationer och digitala entreprenörer kan hitta varandra och visa upp teknikinitiativ från Norden och Baltikum som svar på de nya omständigheterna.

Utbrottet av covid-19 har skapat en rad sociala och ekonomiska konsekvenser som påverkar vardagen för invånare och samhällen runt om i världen. Regeringar har vidtagit mycket kraftfulla åtgärder för att hantera dessa utmaningar. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är imponerad av hur lokalsamhällena har reagerat.

”Vi har sett en kollektiv reaktion och en imponerande handlingskraft från civilsamhället, näringslivet, skolor och offentliga organ i försöken att hitta nya lösningar för att motverka lokala och globala utmaningar orsakade av covid-19”, säger Lehtomäki.

Nya utmaningar

Flera sektorer i samhället har drabbats av en mängd nya utmaningar:

  • Covid-19 pressar kapaciteten i hälso- och sjukvården.
  • Äldre och andra högriskpersoner har blivit ombedda att isolera sig hemma och hålla sig borta från andra människor, vilket tär på deras fysiska och psykiska hälsa.
  • Skolor och universitet runt om i Norden har tvingats stänga och gå över till nätbaserad distansundervisning.
  • En stor del av arbetskraften måste jobba hemifrån och hitta nya sätt att samarbeta och kommunicera.
  • Företag måste hitta nya sätt att bedriva verksamhet och generera intäkter.
  • Många anställda har förlorat sina jobb och befinner sig i en mycket osäker och sårbar situation.

Vi välkomnar alla att dela med sig av sina initiativ och hitta relevanta partner för att bekämpa covid-19, både regionalt och globalt. Vi löser krisen tillsammans med hjälp av innovation!

Paula Lehtomäki

Problemlösning genom samarbete

Initiativ som drar nytta av digital teknik är mycket effektiva instrument för att ta itu med dessa utmaningar i hela Norden och Baltikum. De möjliggör lösningar som inte bara skapar större sammanhållning i regionen, utan också underlättar starkare partnerskap och samverkan mellan den offentliga och privata sektorn.

 

Genom att lansera webbplatsen NordicBaltic.tech erbjuder Nordiska ministerrådet i samarbete med govtech-venturebolaget Public en mycket interaktiv plattform för att engagera och koppla ihop innovationsmiljöer i hela regionen:

  • En ny, gratis tillgänglig webbplats kommer att visa upp innovativa digitala lösningar från hela Norden och Baltikum.
  • Fokus ligger på kunskapsutbyte och samarbete mellan den offentliga och privata sektorns innovatörer.
  • Tydligt och tillgängligt innehåll riktat till tjänstemän, innovatörer och allmänheten läggs upp på sajten regelbundet.

Plattformen identifierar och visar upp nya teknikinitiativ för att bemöta utmaningar som skapats av covid-19 och för att få intressenter engagerade både inom och mellan länder.

”Vi välkomnar alla att dela med sig av sina initiativ och hitta relevanta partner för att bekämpa covid-19, både regionalt och globalt. Vi löser krisen tillsammans med hjälp av innovation!” säger Lehtomäki.