Lasten ja nuorten edellytykset huomioon kaikilla yhteistyöalueilla

19.04.16 | Uutinen
Anna Abrahamsson
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjolan tulee tarjota lapsille ja nuorille maailman paras kasvuympäristö. Tähän visionääriseen tavoitteeseen Pohjoismaiden hallitukset tähtäävät politiikanalasta riippumatta. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotyön uusi strategia käsiteltiin ja hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Oslossa tänään.

– Lasten ja nuorten elämä ei jakaudu oman työmme tapaan ”sektoreihin”. Heihin liittyvä työ vaatiikin kokonaisnäkökulmaa, ja työtä pitää tehdä sektorienvälisesti. Kaikessa on lähdettävä lapsen parhaasta, eivätkä organisaatiorajat saa olla esteenä, totesi Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Elisabeth Aspaker istuntokeskustelun aluksi.

Strategialla pyritään varmistamaan se, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ottaa jatkossa aina huomioon lasten ja nuorten oikeuksien näkökulman linjatessaan politiikkaansa ja tehdessään päätöksiä.  

Strategian on laatinut pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen neuvoa-antava elin. Komiteassa on mukana ministeriöiden, viranomaisten ja nuorisojärjestöjen edustajia.

Näkyvyyttä nuorille

Strategiaan ovat voineet vaikuttaa monet tahot, kuten Pohjoismaiden nuorisojärjestöt ja lapsiasiavaltuutetut.

Myös Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on kantanut kortensa kekoon:

– Olemme ajaneet sitä, että strategia tukisi nuorten erimuotoista järjestäytymistä ja osallisuutta demokraattisissa prosesseissa. Nuorten näkyvyys on ensiarvoisen tärkeää pohjoismaisessa yhteistyössä, sanoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti Anna Abrahamsson.

Pohjoismaiden ensimmäinen lapsi- ja nuorisotyön strategia kirjoitettiin jo kymmenen vuotta sitten. Arvioinnissa ilmeni kuitenkin, että strategiaa tunnettiin ja hyödynnettiin varsin vähän.

Lapsen oikeuksien sopimus

Uudessa strategiassa vaaditaan mitattavissa olevia tavoitteita sekä lapsen oikeuksien näkökulman terävöittämistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta.

Mia Varming Rangholm, joka toimi NORDBUKin puheenjohtajana strategiatyön aikana, suhtautuu strategian tuloksellisuuteen luottavaisesti:

– Strategia edistää sitä, että lasten ja nuorten näkökulma ja elämän edellytykset otetaan huomioon ministerineuvoston kaikessa toiminnassa ja että lasten ja nuorten ääntä kuullaan useilla toiminta-alueilla, hän sanoo.

Entä mihin se johtaa?

– Meidän nuorten vaikutusmahdollisuudet paranevat. Uskon strategian hyödyttävän nyt kasvavaa ja myös seuraavaa sukupolvea, Mia Varming Rangholm sanoo.

Pakolaislapset

Nyt, kun Pohjoismaiden neuvosto on hyväksynyt strategian, sen jalkautus poliittisessa työssä alkaa heti.

Esimerkiksi tasa-arvoasiain ministerineuvoston, kulttuuriministerineuvoston, koulutus- ja tutkimusministerineuvoston sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston on määrä esitellä lapsiin ja nuoriin liittyviä erityispanostuksia. Ministerineuvostot myös asettavat toimenpiteille mitattavissa olevat tavoitteet.

 Sosiaali- ja terveysministerit ovat jo kertoneet panostavansa tänä ja ensi vuonna pakolaislapsiin sekä lasten mielenterveyteen.

Ota yhteyttä