Maahanmuutto ja kotoutuminen Pohjoismaissa – faktat haltuun

23.03.18 | Uutinen
Läkare och sköterska samtalar med patient
Valokuvaaja
Mostphotos
Maahanmuuttotilastoista on tullut huomionarvoisia ja arkaluonteisia niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. ”State of the Nordic Region 2018” -raporttiin ilmestyy nyt täydennysosa, joka kuvaa maahanmuuttoa ja uusien maahantulijoiden kotoutumista Pohjoismaissa.

Maahanmuuton hallinta on nyky-yhteiskuntien monimutkaisimpia haasteita. Pohjoismaisen aluekehityksen keskuksen Nordregion uusi raportti pyrkii tarjoamaan ajantasaista tietoa tästä kiivasta keskustelua herättävästä aiheesta. Raporttiin on koottu yli ajan harmonisoitua ja vertailukelpoista tietoa Pohjoismaiden kunnista ja alueilta.

– Toimivan kotouttamispolitiikan edistäminen alkaa kattavan ja paikkansapitävän tietoaineiston analysoinnista. Vain tiedon avulla voidaan maksimoida maahanmuuton hyödyt ja minimoida sen kustannukset sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta, toteaa Nordregion johtaja Kjell Nilsson raportin esipuheessa.

Ongelmia ja ratkaisuja

Maahanmuuttajat tarjoavat mahdollisen ratkaisun työvoimapulaan ja voivat auttaa kääntämään suuntauksen, jossa Pohjoismaiden väestö ikääntyy jatkuvasti.

Uusien maahantulijoiden työmarkkinaintegraatio on kuitenkin osoittautunut monessa tapauksessa suureksi haasteeksi. Vaikka hyvinvointiyhteiskunta on luultavasti riippuvainen maahanmuutosta pitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä se on kasvattanut kustannuksia.

– Tehokkaat kotouttamispolitiikat parantavat silti ihmisten elämää ja vahvistavat samalla Pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskuntia pitkällä aikavälillä, toteaa Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen johtaja Ewa Persson Göransson. Hyvinvointikeskus on ollut mukana tuottamassa raporttia, koska se toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisohjelman osaamiskeskuksena.

Perusteellinen analyysi

Raportissa on kolme osiota:

”Tulo Pohjoismaihin” esittelee tietoa siitä, keitä Pohjoismaihin viime vuosina tulleet maahanmuuttajat ovat. Luvassa on tietoa maahanmuuttoluvuista ja muuttovirroista, maahanmuuton eri muodoista ja ilman huoltajaa olevista alaikäisistä.

”Kotoutuminen Pohjoismaihin” -osio keskittyy siihen, miten maahanmuuttajat tulevat osaksi Pohjoismaiden yhteiskuntaa. Raportti kuvaa myös uusien maahantulijoiden terveydentilaa ja tarkastelee maakohtaisia ehtoja, jotka maahanmuuttajien on täytettävä kansalaisuuden saamiseksi.

”Työmarkkinaintegraatio”-osio tarkastelee maahanmuuttajien asemaa Pohjoismaiden työmarkkinoilla. Erityishuomiota kiinnitetään naispuolisiin maahanmuuttajiin ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden edustukseen valtion rahoittamassa kulttuuritoiminnassa.

”The State of the Nordic Region 2018 – Immigration and integration edition” -raportin on tuottanut Nordregio Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen puolesta. Molemmat ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston perustamia laitoksia. Raportti taas on osa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa pohjoismaista yhteistyöohjelmaa.

– Raportti on hyvä esimerkki siitä, miten Nordregio, Pohjoismainen hyvinvointikeskus ja muut pohjoismaiset laitokset tyydyttävät Pohjoismaiden tiedontarvetta. Kotouttaminen on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue. Raportin tavoitteena on auttaa paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia tekemään tietoon perustuvia kotouttamispäätöksiä. Se mahdollistaa myös Pohjoismaiden keskinäisen vertailun ja oppimisen, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.