Invandring och integration i Norden – fakta på bordet

23.03.18 | Nyhet
Läkare och sköterska samtalar med patient
Fotograf
Mostphotos
Statistik om migration har blivit viktig och känslig både politiskt och ekonomiskt. Rapporten State of the Nordic Region 2018 följs nu upp med en specialutgåva om invandring och integration av nyanlända i Norden.

Att hantera migration är en av de mest komplexa utmaningarna för dagens samhällen. En ny rapport från Nordregio ska bidra med aktuella data om denna ofta mycket omdebatterade fråga. Rapporten sammanställer harmoniserade och jämförbara uppgifter om de nordiska kommunerna och regionerna över tid.

– För att skapa förutsättningar för en fungerande integrationspolitik måste vi börja med att analysera omfattande och korrekta data. Endast med hjälp av dessa data kan vi maximera migrationens fördelar och minimera dess kostnader, både ur ett ekonomiskt och ett humanitärt perspektiv, säger Nordregios chef Kjell Nilsson i förordet till rapporten.

Problem och lösningar

Invandrare kan vara en lösning på arbetskraftsbrist och bidra till att vända utvecklingen som går mot en åldrande befolkning i de nordiska länderna.

Samtidigt har integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden ofta visat sig vara en stor utmaning, och även om välfärdssamhället på lång sikt förmodligen är beroende av invandring har den på kort sikt lett till ökade kostnader.

– Men effektiv integrationspolitik förbättrar inte bara människors liv, långsiktigt stärker det också den nordiska välfärdsstaten, säger Ewa Persson Göransson, chef för Nordens välfärdscenter, som har medproducerat rapporten som en del av sin roll som kompetenscentrum för Nordiska ministerrådets integrationsprojekt.

En grundlig analys

Rapporten består av tre delar:

”Coming to the Nordic Region” (Att komma till Norden) innehåller uppgifter om vilka migranterna till Norden har varit de senaste åren: migrationssiffror, migrationsströmmar, olika typer av migration och ensamkommande barn.

”Making the Nordic Region home” (Att göra Norden till hem) fokuserar på vad som händer efter att migranter blivit en del av den nordiska befolkningen. Rapporten beskriver även nya migranters hälsotillstånd och undersöker villkoren migranter måste uppfylla för att få medborgarskap i respektive nordiskt land.

”Labour market integration” (Arbetsmarknadsintegration) ser på hur migranterna klarar sig på de nordiska arbetsmarknaderna. Speciellt uppmärksammas kvinnliga migranter och hur personer med utländsk bakgrund representeras i statligt finansierad kulturverksamhet.

State of the Nordic Region 2018 – Immigration and integration edition har producerats av Nordregio på uppdrag av Nordens välfärdscenter som en del av det nordiska integrationsprojektet. Båda institutionerna har bildats av Nordiska ministerrådet.

– Rapporten är ett bra exempel på hur nordiska institutioner som Nordregio och Nordens välfärdscenter tillgodoser de nordiska ländernas kunskapsbehov. Integration är ett viktigt samarbetsområde för de nordiska länderna. Rapporten ska hjälpa lokala, regionala och nationella myndigheter att fatta välunderbyggda beslut om integration. Den erbjuder en möjlighet att jämföra sig med och lära sig av situationen i andra delar av Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.