Immigration og integration i Norden – få styr på fakta

23.03.18 | Nyhed
Läkare och sköterska samtalar med patient
Photographer
Mostphotos
Statistik om migration er blevet et vigtigt og følsomt emne i både politisk og økonomisk forstand. Som opfølgning til publikationen State of the Nordic Region 2018 udkommer der nu et særnummer om immigration og integration af nytilkomne i Norden.

Håndteringen af migrationen er en af vor tids mest komplekse samfundsudfordringer. En ny rapport fra Nordregio fremlægger opdaterede data om et emne, som ofte vækker voldsom debat, ved at sammenstille harmoniserede og sammenlignelige informationer på tværs af nordiske kommuner og regioner over tid.

– For at kunne bidrage til velfungerende integrationspolitikker er vi nødt til først at analysere omfattende og nøjagtige data. Kun ved at få indblik i disse data kan vi maksimere fordelene og minimere omkostningerne ved migration, både ud fra en økonomisk og et menneskeligt perspektiv, siger Nordregios direktør Kjell Nilsson i sit forord til rapporten.

Problemer og løsninger

Immigranter er en potentiel løsning på problemet med manglende arbejdskraft, og de kan bidrage til at vende trenden med en aldrende befolkning i de nordiske lande.

Samtidig har det i mange tilfælde vist sig at være en stor udfordring at integrere nytilkomne på arbejdsmarkedet, og selvom velfærdssamfundet sandsynligvis er afhængigt af immigrationen på langt sigt, har den på kort sigt ført til stigende omkostninger.

– Effektive integrationspolitikker vil dog ikke kun forbedre folks liv, men også styrke den nordiske velfærdsstat over tid, siger Ewa Persson Göransson, direktør for Nordisk Vælfærdscenter, der har været med til at udarbejde rapporten som et led i deres rolle som clearingcentral for det nordiske integrationsprojekt under Nordisk Ministerråd.

En grundig analyse

Rapporten består af tre dele:

“Coming to the Nordic Region” præsenterer data om, hvilke migranter der er kommet til Norden i de seneste år: Antal og strømme, forskellige typer migration og uledsagede mindreårige.

“Making the Nordic Region home” fokuserer på, hvad der sker, når migranterne bliver en del af de nordiske befolkninger. Rapporten beskriver også de nye migranters sundhedstilstand og gransker de krav, som migranterne skal opfylde for at blive statsborgere i de forskellige nordiske lande.

“Labour market integration” kigger på, hvordan migranterne klarer sig på de nordiske arbejdsmarkeder i dag med et særligt fokus på kvindelige migranter og andelen af personer med udenlandsk baggrund i statsstøttet kultur.

Særnummeret State of the Nordic Region 2018 – Immigration and integration er udarbejdet af Nordregio på vegne af Nordisk Velfærdscenter – som begge er etableret af Nordisk Ministerråd – og som et led i det nordiske integrationsprojekt.

– Denne rapport er et godt eksempel på, hvordan nordiske institutioner såsom Nordregio og Nordisk Velfærdscenter bidrager til at opfylde det konstante behov for viden i de nordiske lande. Integration er et vigtigt samarbejdsområde for de nordiske lande. Rapporten har til formål at hjælpe lokale, regionale og nationale myndigheder med at træffe velfunderede beslutninger om integration. Den gør det muligt at sammenligne og lære af forholdene i andre dele af Norden, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.