Pohjoismaat parantavat vammaisten henkilöiden oikeuksia

09.03.16 | Uutinen
Mennesker ved bro
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Vaikka Pohjoismaat ovat monella tasolla edelläkävijöitä vammaispolitiikassa, tarvitaan edelleen paljon työtä, jotta vammaisista henkilöistä tulisi yhteiskunnan tasa-arvoisia jäseniä. Suomi ja Ahvenanmaa ovat ratifioimassa YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tanska, Norja, Ruotsi, Färsaaret ja Grönlanti ovat ratifioineet yleissopimuksen, kun taas Islannin tavoitteena on tehdä näin lähitulevaisuudessa.

Kaikkien pohjoismaiden haasteena on parantaa vammaisten henkilöiden elinehtoja ja oikeuksia sisällyttämällä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus kansalliseen lainsäädäntöön. Maat ovat eri vaiheessa prosessia, mikä tarkoittaa, että voidaan oppia toisilta.

Kokemustenvaihdon foorumi pohjoismaisten asiantuntijoiden välillä

Muun muassa näitä menettelytapoja käsitellään pohjoismaisessa konferenssissa Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic region, joka järjestetään Helsingissä 9.–10. maaliskuuta. Kokous on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajuusohjelmaa ja toimii foorumina pohjoismaisten asiantuntijoiden väliselle kokemustenvaihdolle.

Pohjoismaiden vammaispolitiikan tärkeä periaate on, että vammaisia henkilöitä osallistetaan heitä itseään koskeviin prosesseihin ja päätöksiin. Pohjoismaiden vammaispolitiikassa ajankohtaisia asioita ovat juuri nyt vammaisten esteettömyyden lisääminen, yhtäläiset oikeudet, toimeentulo, asuminen ja työllistyminen sekä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntasuunnitteluun.

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto

Pohjoismainen vammaisia henkilöitä koskeva yhteistyö vahvistui, kun Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto perustettiin vuonna 2013. Neuvosto tehostaa vammaisten henkilöiden mukaanottoa pohjoismaiseen yhteistyöhön ja toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antavana elimenä. Neuvosto osallistuu myös pohjoismaisen kokouksen järjestämiseen Helsingissä.