Uusi pohjoismainen raportti: Suomi ja Tanska innovoinnin pohjoismaisia kärkimaita

16.02.18 | Uutinen
Slush 2016
Valokuvaaja
Matts Lindqvist
Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa ”State of the Nordic Region 2018” -raportissa analysoidaan eri Pohjoismaista kerättyjä tunnuslukuja ja vertaillaan niitä yli maa- ja aluerajojen. Luvut osoittavat, että Pohjola on yhä vahvoilla innovointialalla ja että kärjessä ovat Suomi ja Tanska.

Pohjola on Suomen, Tanskan ja Ruotsin voimin yhä EU:n ja koko maailman johtavia innovaattoreita.

Suomi sijoittuu EU:n ekoinnovointi-indeksissä hienosti ykköseksi indeksiarvolla 137, kun koko Euroopan keskiarvo on 100. Kakkosena on Tanska indeksiarvolla 126, ja kolmantena olevan Ruotsin tulos on 115. Kolme Pohjoismaata vie siis Suomen johdolla eurooppalaiset kärkisijat.

Eurooppalaista kilpailua

Kuvaan kuuluu kuitenkin se, että myös jotkin Pohjoismaiden ulkopuoliset maat suoriutuvat hienosti ja alkavat saavuttaa Pohjolaa. Niiden joukossa on aikaisempia alisuoriutujia, kuten Latvia, Liettua, Slovakia, Kreikka ja Portugali. Toisaalta Pohjola on lisännyt etumatkaansa aiempiin koviin kilpailijoihin, kuten Itävaltaan, Belgiaan ja Hollantiin.

EU-komission virallinen innovointivertailu on nimeltään Euroopan innovaatioiden tulostaulu, joka perustuu 18 muuttujaan. Siinäkin EU:n keskiarvona on indeksi 100 (2010), ja kaikki Pohjoismaat ovat reilusti sen yläpuolella.

Viimeisimmässä tulostaulussa Pohjolan innovatiivisin maa on Ruotsi indeksiarvolla 143. Tanskan luku on 138 ja Suomen 131. Norja on noussut vuoden aikana hienosti indeksiluvusta 100 lukuun 117.

Alueellisia tutkimuspanostuksia

Pohjoismaiden vahvaa innovatiivisuutta selittänee ennen kaikkea tutkimusrahoitukseen panostaminen. Raportin mukaan rahoitus on myös selvässä kasvussa. Alueiden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat vuosina 2007–2015 huomattavasti keskeisillä aloilla.

Suuressa osassa Suomea investoinnit ovat kuitenkin muusta Pohjolasta poiketen laskussa, ja laskua on paikoin jopa 6 %. Vertailun vuoksi todettakoon, että tutkimusinvestoinnit kasvoivat Etelä- ja Keski-Jyllannissa, Tukholmassa, Malmössä, Oslon alueella, Etelä-Norjassa ja koko Pohjois-Norjan alueella yli 6 %.

Pohjoismaista tiedonjakoa

Joka toinen vuosi ilmestyvä ”State of the Nordic Region” on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston lisäpanostuksesta, jonka tavoitteena on tuottaa Pohjoismaiden päättäjille uutta tietoa.

Raportissa esitellään tärkeiden yhteiskunnan sektorien onnistumisia ja haasteita. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan.

– ”State of the Nordic Region” on tietopaketti, joka tarjoaa kokonaisnäkökulman Pohjoismaiden kehitykseen ja auttaa pohjoismaisia päättäjiä luomaan uutta politiikkaa. Raportissa esitellään tärkeiden yhteiskunnan sektorien onnistumisia ja haasteita. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Faktaa:

”State of the Nordic Region” tarjoaa rautaisannoksen tietoa koko Pohjolan taloudesta, väestönkehityksestä, työllisyydestä, koulutuksesta ja monista muista seikoista, joita havainnollistavat ainutlaatuiset kartat. Joka toinen vuosi ilmestyvää raporttia julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordregio-tutkimuskeskus, ja se katsastaa Pohjoismaiden alueiden kunnon. Julkaisuun sisältyy Nordregion suunnittelema alueellisen potentiaalin indeksi, joka kuvaa Pohjoismaiden 74 alueen dynaamisuutta perinteisten ja vertailukelpoisten tilastomuuttujien pohjalta.

Ota yhteyttä