Ny nordisk rapport: Finland og Danmark i front på innovation i Norden

16.02.18 | Nyhed
Slush 2016
Photographer
Matts Lindqvist
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at Norden fortsat er stærk på innovation og med Finland og Danmark som de førende lande.

Med Finland, Danmark og Sverige som motorer er den nordiske region fortsat blandt de førende i EU – og globalt – på innovation.

Dykker man ned i tallene omkring EUs eco-innovation index finder man Finland på en flot førsteplads med et indeks på 137 i forhold til det europæiske gennemsnit, der er på indeks 100. Danmark er to’er med 126 mens Sverige scorer 115. Der er altså europæiske topplaceringer til de tre nordiske lande, med Finland i spidsen her.

Europæisk konkurrence

Med til billedet hører det, at der er lande uden for Norden, der også præsterer flot og begynder at nærme sig den stærke nordiske region. Blandt dem tælles tidligere low-performere som Letland og Litauen, Slovakiet, Grækenland og Portugal. Omvendt har den nordiske region lagt yderligere afstand til tidligere hårde konkurrenter på grønne løsninger som Østrig, Belgien og Holland.

Ser man på det såkaldte European Innovation Scoreboard – EU kommissionens officielle skala for national opfindsomhed, der baserer sig på 18 variabler - og fastholder EU gennemsnittet i 2010 som indeks 100, ligger alle nordiske lande solidt over.

Her er det Sverige som er førende og ligger i den seneste måling på indeks 143 som Nordens mest innovative nation mod Danmarks 138. Finland ligger i denne måling på 131, mens Norge har foretaget en flot stigning det sidste år og gået fra indeks 100 til 117.

Regionerne satser på forskning

En nøgleforklaring på den stærke innovation kan være prioriteringen af forskningsmidler i Norden. Og her er der en tydelig vækst at spore i rapporten. Ser man på udviklingen i regionernes investeringer i forskning og udvikling fra 2007-2015 har der i centrale områder været en markant stigning.

Desværre falder investeringerne i store dele af Finland, i modsætning til det øvrige Norden, i dele af landet endda helt op til 6 %. Til sammenligning har der været over 6 % vækst i forskningsinvesteringer i regioner som Sønder- og Midtjylland i Danmark, Stockholm og Malmø, såvel som Oslo-området, Sydnorge og hele den nordnorske region.

Nordisk videndeling

State of the Nordic Region udkommer hvert andet år og skal ses som et led i en generel opgradering fra Nordisk Ministerråd i forhold til at bidrage med viden og indsigt til nordiske beslutningstagere.

Rapporten fremhæver og forklarer såvel succeser som udfordringer på vigtige samfundsområder. Dette er nordisk samarbejde, når det er absolut bedst

- State of the Nordic Region bidrager med en sammenstilling af kundskab og information, der giver et helhedsperspektiv på udviklingen i Norden og hjælper nordiske beslutningstagere til at udforme nye politikker. Rapporten fremhæver og forklarer såvel succeser som udfordringer på vigtige samfundsområder. Dette er nordisk samarbejde, når det er absolut bedst, siger generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten

Fakta:

State of the Nordic Region er en unik samling af data fra hele Norden over økonomi, demografi, arbejdsmarkedsforhold, uddannelse og meget mere, illustreret med specialdesignede landkort. Rapporten udgives hvert andet år af Nordisk Ministerråd og tager så at sige temperaturen på regioner og kommuner i Norden. Som et led i udgivelsen opstilles et Regional Potential Index – designet af Nordregio, Ministerrådets forskningsenhed for regionaludvikling og planlægning – der viser, hvor dynamiske de 74 regioner i Norden er ud fra traditionelle, sammenlignelige statistiske parametre.

Contact information