valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-musta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjois-maiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2011 toimin-nasta

11.10.12 | Asia

Tietoja

Asiakirjanumero
C 3/kk
Tila
Keskustelu ja päätös
Päivämäärä
Valiokunta

Liitteet

Keskustelu
There is no content for this status.