Valiokuntaehdotus yhteistyöstä rakennussektorin standardoinnissa ja sääntelyssä

29.08.13 | Asia

Liitteet

Päätös
Samarbete om standardisering och reglering inom byggesektorn
Rekommandation
rek_25_2013.pdf
PDF document, 26.24 KB
Ilmoitus
Betænkning over meddelelse
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Beslutning Rek 25_2013.pdf
PDF document, 106.09 KB
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Beslutning Rek 25_2013.pdf
PDF document, 106.09 KB