Valiokuntaehdotus lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian vahvistamisesta pohjoismaisessa yhteistyössä

14.10.14 | Asia

Liitteet

There is no content for this status.
Päätös
Förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i det nordiska samarbetet
Fremstilling
Fremst 30_2014_IS.pdf
PDF document, 52.2 KB
Fremst_30_2014_barn.pdf
PDF document, 51.25 KB
Ilmoitus
Efling barna- og ungmennastefnu í norrænu samstarfi
Tilmæli
Fremst 30_2014_IS.pdf
PDF document, 52.2 KB
Fremst_30_2014_barn.pdf
PDF document, 51.25 KB
Ilmoitus
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning