Utskottsförslag om förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i det nordiska samarbetet

14.10.14 | Sag

Dokumentation

There is no content for this status.
Beslutning
Förstärkning av barn- och ungdomsstrategin i det nordiska samarbetet
Fremstilling
Fremst 30_2014_IS.pdf
PDF document, 52.2 KB
Fremst_30_2014_barn.pdf
PDF document, 51.25 KB
Meddelser
Efling barna- og ungmennastefnu í norrænu samstarfi
Tilmæli
Fremst 30_2014_IS.pdf
PDF document, 52.2 KB
Fremst_30_2014_barn.pdf
PDF document, 51.25 KB
Meddelser
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning